Atlygis


Įgyvendindami įmonių grupės strategiją, siekiame pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius naujoves darbuotojus. Siekiame skaidriai pateikti visus atlygio principus, kuriais yra formuojama atlygio sistema. 
 

 

Atlygio politika

new

„Ignitis grupės“ atlygio politika siekiama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, globaliai konkurencingą bendrovę. Politikoje atsižvelgiama į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiklos aspektus. Politikos įgyvendinimo siekiama  tokiu būdu, kuris stiprintų sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų bei palaikytų Grupės strategiją - tapti konkurencinga energetikos bendrove. 

Atlygio politika

Atlygio ataskaitos

Išsami informacija apie „Ignitis grupės“ metines bei ketvirtines atlygio ataskaitas skelbiama Grupės ataskaitose, kurias galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

Vadovų metinis kintamas atlygis

Veiklos tikslų rodikliai taikomi patronuojančios bendrovės vadovui ir valdybos nariams (ir kitiems vadovams pagal Atlygio politiką), siekiant skatinti Grupės metinių tikslų įgyvendinimą.

2023 m. tikslų rodikliai
2022 m. tikslų rodikliai
2021 m. tikslų rodikliai
2020 m. tikslų rodikliai
2019 m. tikslų rodikliai

kad

Ilgalaikio kintamo atlygio tikslai

Šiuo metu ilgalaikis skatinimas nėra vykdomas. 2020 m., kartu su patronuojančiosios bendrovės viešuoju akcijų platinimu, Grupėje įgyvendinome darbuotojų ir vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programą. Atsižvelgiant į tai, kad Grupė yra viena pirmųjų VVĮ įgyvendinusių tokias skatinimo schemas, jų atitiktis nacionalinės teisės aktams buvo užginčytos prokuratūros atstovo ir, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, 2021 m. gegužės 3 d. programa buvo sustabdyta. Teisminis procesas vyko iki 2022 m. balandžio 22 d., kai Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino AB „Ignitis grupė“, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, gynusio viešąjį interesą, ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sudarytą taikos sutartį ir nutraukė civilinę bylą dėl Grupės darbuotojų ir vadovų skatinimo akcijų opcionais programos. Taikos sutartimi prokuroras atsisakė ieškiniu pareikštų reikalavimų Grupei ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai.  

Šalys apsisprendė ginčą užbaigti racionaliausiu ir ekonomiškiausiu šalims būdu atsižvelgiant į Grupės sprendimą atsisakyti sustabdytos programos. 2021 m. gegužės mėn. aukščiausi Grupės vadovai savo iniciatyva nutraukė sudarytas pagrindinių vadovų opcionų sutartis, o 2022 m. kovo mėn. Grupės kolegialūs organai panaikino kitus ieškiniu ginčijamus dokumentus.   

Kaip nustatyta Atlygio politikoje, Grupės stebėtojų taryba tvirtina ilgalaikius aukščiausių Grupės vadovų tikslus, atitinkančius Grupės strategiją, o, atsisakius ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos, skatinimas siekti šių tikslų nebėra susietas su finansiniu atlygiu. 

Tikslų rodikliai 2020-2023

Tikslų rodikliai 2021-2024