Ataskaitos ir pristatymai

Naujausia informacija:

 

Konferencinis skambutis dėl Tinklų segmento reguliavimo atnaujinimo (2021 m. spalio 20 d.)

Pristatymo skaidrės

Konferencinio skambučio įrašas (anglų k.)

Pranešimas apie esminį įvykį

 

2021 I pusm

 

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius.

Šie alternatyvūs veiklos rodikliai, Bendrovės vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. Alternatyvūs veiklos rodikliai turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.

Bendrovė žemiau pateikia alternatyvių veiklos rodiklių skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai