Ataskaitos ir pristatymai

2021 m. rezultatų apžvalga

2021 m. rezultatai

 

 2022–2025 m. strateginis planas

2022–2025 strateginis planas

 

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius. Šie AVR, „Ignitis grupės“ vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. AVR turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.​

„Ignitis grupė“ žemiau pateikia AVR skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai