Ataskaitos ir pristatymai

2021 m. rezultatai

2021 m. rezultatai

 

2022–2025 m. atnaujintas strateginis planas

2022–2025 strateginis planas

 

2021 m.

Metinė informacija

Konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos ir patronuojančios bendrovės audituotos finansinės ataskaitos 

Konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos ir patronuojančios bendrovės audituotos finansinės ataskaitos (XHTML formatu, ženklintos pagal Reglamento 2018/815 II priede nustatytas Inline XHBRL specifikacijas)

Pristatymas investuotojams (anglų k.)

Pristatymo investuotojams skaidrės

Pranešimas žiniasklaidai

Pranešimas apie esminį įvykį

Finansiniai ir veiklos duomenys (Excel dokumente)

IV ketvirtis

Tarpinis pranešimas ir sutrumpintos finansinės ataskaitos

III ketvirtis

Tarpinis pranešimas ir sutrumpintos finansinės ataskaitos

Pristatymo investuotojams skaidrės

Pristatymo investuotojams vaizdo įrašas (anglų k.)

Pristatymo investuotojams įrašo teksto išrašas (lietuvių k.)

Faktų lentelės (Excel dokumente)

Pranešimas žiniasklaidai

Pranešimas apie esminį įvykį
 

II ketvirtis

Tarpinis pranešimas ir sutrumpintos finansinės ataskaitos

Pristatymo investuotojams skaidrės

Pristatymo investuotojams vaizdo įrašas (anglų k.)

Pristatymo investuotojams įrašo teksto išrašas (lietuvių k.)

Faktų lentelės (Excel dokumente)

Pranešimas žiniasklaidai

Pranešimas apie esminį įvykį
 

I ketvirtis

Tarpinis pranešimas ir sutrumpintos finansinės ataskaitos

Pristatymo investuotojams skaidrės

Pristatymo investuotojams vaizdo įrašas (anglų k.)

Pristatymo investuotojams įrašo teksto išrašas (lietuvių k.)

Faktų lentelės (Excel dokumente)

Pranešimas žiniasklaidai

Pranešimas apie esminį įvykį
 

Kiti pristatymai

Konferencinis skambutis dėl Tinklų segmento reguliavimo atnaujinimo (2021 m. spalio 20 d.)

Pristatymo skaidrės

Konferencinio skambučio įrašas (anglų k.)

Pranešimas apie esminį įvykį

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius.

Šie alternatyvūs veiklos rodikliai, Bendrovės vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. Alternatyvūs veiklos rodikliai turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.

Bendrovė žemiau pateikia alternatyvių veiklos rodiklių skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai