Ataskaitos ir pristatymai

2018 metų ataskaitos

Metinės
Metinis pranešimas

IV ketvirtis
Tarpinis pranešimas
Sutrumpinta finansinė informacija

III ketvirtis
Tarpinis pranešimas
Sutrumpinta finansinė informacija

II ketvirtis
Tarpinis pranešimas
Sutrumpinta finansinė informacija

I ketvirtis
Tarpinis pranešimas
Sutrumpinta finansinė informacija