Kuriame energetiškai sumanų pasaulį

Mūsų strategijoje ypatingą vietą užima sparti gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtra ir įsipareigojimas kurti tvarią ateitį. Siekiame išvystyti 4 GW instaliuotos galios Žaliosios gamybos pajėgumus iki 2030 m. bei įsipareigojame pasiekti nulinį grynojo išmetamojo anglies dvideginio (CO2 ) kiekį iki 2050 m.

Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT), o aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo strateginius tikslus. Tikslingai investuojame, siekdami užtikrinti energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą. Skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi. Diegiame inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.

Strategija  2022–2025 m. strateginis planas

Mūsų vizija, misija ir vertybės

Nuotrauka
Misija, vizija
Aprašymas

VIZIJA

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.  

MISIJA

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

VERTYBĖS

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

atsakomybė

Atsakomybė

Rūpi. Darau. Žemei.
Pradedu nuo savęs.
Partnerystė

Partnerystė

Skirtingi. Stiprūs.
Išvien.
Atvirumas

Atvirumas

Matau. Suprantu. Dalinuosi.
Atsiveriu pasauliui.
Tobulėjimas

Tobulėjimas

Smalsiai. Drąsiai.
Kasdien.

Mūsų strateginiai prioritetai

Kuriame tvarią ateitį

Siekiame CO2 neutralumo. Remiamės pripažintais aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo principais

Plečiame žaliąją gamybą

Plėsdami gamybą iš atsinaujinančių išteklių prisidedame prie regioninių tikslų įgyvendinimo

Užtikriname patikimumą, skatiname pokyčius

Užtikriname energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi

Išnaudojame plėtros galimybes

Išnaudojame plėtros galimybes ir vystome inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus

Plačiau

Strategijoje susitelkiame į keturis prioritetus ir siekiame: kurti tvarią ateitį, plėsti Žaliosios gamybos pajėgumus, užtikrinti patikimumą ir skatinti pokyčius, išnaudoti plėtros galimybes.

Pirma, kuriame tvarią ateitį. Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo strateginius tikslus. Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir mes įsipareigojame pasiekti nulinį grynojo išmetamojo anglies dvideginio (CO2 ) kiekį iki 2050 m. Taip pat siekiame savo veiklas suderinti su mokslu grįstais tikslais, kad užtikrintume tokį verslo modelį, kuris padėtų išlaikyti ne didesnį nei 1,5 °C klimato šiltėjimą. Antra, užtikriname energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi. Trečia, plečiame Žaliąją gamybą prisidėdami prie regioninių energetikos tikslų įgyvendinimo. Siekiame išvystyti 4 GW instaliuotos galios Žaliosios gamybos pajėgumus iki 2030 m. Ketvirta, išnaudojame plėtros galimybes ir vystome inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.

Didžiausias mūsų dėmesys skiriamas namų rinkoms – Baltijos šalims, Lenkijai ir Suomijai. Taip pat aktyviai ieškome naujų galimybių šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.

Įgyvendindami strateginius prioritetus itin didelį dėmesį skiriame finansinei drausmei. Įsitraukę darbuotojai, lanksčios komandos, mokymosi kultūra, tvirtas organizacijos valdymo modelis ir veiklos skaitmenizavimas yra mūsų strategijos sudėtinė dalis.

Mūsų tikslai

Finansiniai

 

Tvarios ateities

                                     

Koreguotas EBITDA, 2025 m.
– iš kurio tvarių veiklų dalis, 2025 m.

Koreguoto EBITDA augimas 2025 m. vs. 2021 m.

370–410 mln. EUR
70%
+11–23%

Žaliosios gamybos instaliuotoji galia:
– 2025 m.
– 2030 m.


2,0–2,2 GW
4,0 GW

ROCE vidurkis, 20222025 m.

5,5–6,5% 

Mokslu pagrįsti emisijų mažinimo tikslai (siekiant atitikti 1,5 °C scenarijų, o iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą)
– 2025 m. vs 2020 m.
– 2030 m. vs 2020 m.

 

(23 %)
(47 %)


Dividendų politika
 

min. 3% metinis  augimas
 

Darbo sauga:
– mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius (darbuotojų ir rangovų), 2025m.

– bendras darbuotojų atsitikimų skaičius milijonui išdirbtų val. (TRIR), 2025 m. 

0

<1,90

Minimalūs DPS1, 2025 m. 1,35 EUR

Įsitraukę darbuotojai, įvairi ir įtrauki organizacija:
– darbuotojų patirties rodiklis (eNPS), 20222025 m.

– moterų aukščiausio lygio pareigose, 2025 m.

>50%
≥34%

Dividendų pelningumas1, 20222025 m. 6,0–6,6% Elektros SAIFI2: 2022–2026 m. vidurkis
≤ 1,06

Bendros investicijos, 2022–2025 m.
– 
iš kurio
 tvarių veiklų dalis, 2022–2025 m.

1,7–2,0 mlrd. Eur
>90 %

Tinklų skaitmenizavimas: įdiegtų išmaniųjų skaitiklių sk. 2025 m.

1,1–1,2 mln.

Grynoji skola/Koreguotas EBITDA, 2022–2025 m.

<5 k.

Sisteminių paslaugų rinkos pozicija Lietuvoje, 2022–2025 m.

#1

Stiprus kredito reitingas (S&P), 2022–2025 m.

BBB ir aukštesnis     

Žaliosios elektros dalis tiekimo portfelyje, 2025 m.

>50 %

1 Minimalus dividendas už akciją skaičiuojamas pagal akcijų skaičių (73 040 514 akcijos). Dividendų pajamingumas apskaičiuojamas naudojant „Ignitis grupės“ akcijų kainą: 20,5 Eur/akciją. 2 Skaičiuojamas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) metodiką, neįtraukiant (1) nutrūkimų dėl gamtos reiškinių prilyginamų stichinei nelaimei, katastrofiškiems meteorologiniams ir hidrologiniams reiškiniams; (2) nutrūkimų dėl gedimų elektros energijos perdavimo tinkluose.

Ankstesnių metų strateginiai planai

Siekdami kasmet užtikrinti strategijos įgyvendinimą, skelbiame strateginį planą su strateginiais tikslais ir pagrindiniais veiklos rodikliais ateinantiems keturiems metams.

Susipažinti su ankstesnių metų strateginiais planais galite čia:
 

2021–2024 m. strateginį planas

2020–2023 m. strateginį planas