Kuriame energetiškai sumanų pasaulį

Mūsų strategijoje ypatingą vietą užima sparti gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtra ir įsipareigojimas kurti tvarią ateitį. Siekiame išvystyti 4 GW instaliuotos galios Žaliosios gamybos pajėgumus iki 2030 m. bei įsipareigojame pasiekti nulinį grynojo išmetamojo anglies dvideginio (CO2 ) kiekį iki 2050 m.

Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT), o aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo strateginius tikslus. Tikslingai investuojame, siekdami užtikrinti energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą. Skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi. Diegiame inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.

2022–2025 m. strateginis planas

Mūsų vizija, misija ir vertybės

Nuotrauka
Misija, vizija
Aprašymas

VIZIJA

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.  

MISIJA

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

VERTYBĖS

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

atsakomybė

Atsakomybė

Rūpi. Darau. Žemei.
Pradedu nuo savęs.
Partnerystė

Partnerystė

Skirtingi. Stiprūs.
Išvien.
Atvirumas

Atvirumas

Matau. Suprantu. Dalinuosi.
Atsiveriu pasauliui.
Tobulėjimas

Tobulėjimas

Smalsiai. Drąsiai.
Kasdien.

Mūsų strateginiai prioritetai

Plečiame žaliąją gamybą


Plėsdami gamybą iš atsinaujinančių išteklių prisidedame prie regioninių tikslų įgyvendinimo

Užtikriname patikimumą, skatiname pokyčius

Užtikriname energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi

Išnaudojame plėtros galimybes

Išnaudojame plėtros galimybes ir vystome inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus

Kuriame tvarią ateitį


Siekiame CO2 neutralumo. Remiamės pripažintais aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo principais

Plačiau

Strategijoje susitelkiame į keturis prioritetus ir siekiame: kurti tvarią ateitį, plėsti Žaliosios gamybos pajėgumus, užtikrinti patikimumą ir skatinti pokyčius, išnaudoti plėtros galimybes.

Pirma, kuriame tvarią ateitį. Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo strateginius tikslus. Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir mes įsipareigojame pasiekti nulinį grynojo išmetamojo anglies dvideginio (CO2 ) kiekį iki 2050 m. Taip pat siekiame savo veiklas suderinti su mokslu grįstais tikslais, kad užtikrintume tokį verslo modelį, kuris padėtų išlaikyti ne didesnį nei 1,5 °C klimato šiltėjimą. Antra, užtikriname energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi. Trečia, plečiame Žaliąją gamybą prisidėdami prie regioninių energetikos tikslų įgyvendinimo. Siekiame išvystyti 4 GW instaliuotos galios Žaliosios gamybos pajėgumus iki 2030 m. Ketvirta, išnaudojame plėtros galimybes ir vystome inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.

Didžiausias mūsų dėmesys skiriamas namų rinkoms – Baltijos šalims, Lenkijai. Taip pat aktyviai ieškome naujų galimybių šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.

Įgyvendindami strateginius prioritetus itin didelį dėmesį skiriame finansinei drausmei. Įsitraukę darbuotojai, lanksčios komandos, mokymosi kultūra, tvirtas organizacijos valdymo modelis ir veiklos skaitmenizavimas yra mūsų strategijos sudėtinė dalis.

Strateginės kryptys pagal veiklos segmentus

Žalioji gamyba

Kryptinga, tvari ir pelninga plėtra.

 

Plačiau

Tinklai

Atsparus ir efektyvus energijos skirstymas, sudarantis prielaidas energetikos pokyčiams

Plačiau

Sprendimai klientams

Inovatyvūs sprendimai lengvesniam gyvenimui ir energetikos vystymuisi


Plačiau

Lanksčioji gamyba

Patikima ir lanksti energetikos sistema
 


Plačiau

Plačiau

Žalioji gamyba. Kryptinga, tvari ir pelninga plėtra: 

 • Siekiame iki 2030 metų išvystyti 4 GW instaliuotos galios žaliosios gamybos pajėgumus ir jais kurti vertę mūsų akcininkams 

 • Veikianti 0,9 GW galios hidroakumuliacinė elektrinė, kurios galią galima padidinti, yra labai svarbi planuojamai gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai regione 

 • Siekiame bendradarbiauti su strateginiais investuotojais, kad pritaikytume naujausias technologijas, bei su finansiniais investuotojais, kad užtikrintume didžiausią grąžą naudojantis turto reinvestavimo privalumais 

 • Vystome vėjo sausumoje ir atviroje jūroje, atliekų vertimo energija, biokuro ir saulės energijos technologijas visuose projekto etapuose 

 • Taikome apdairų investavimo modelį, kuris užtikrintų siekiamos pelno normos lygį 

Tinklai. Atsparus ir efektyvus energijos skirstymas, sudarantis prielaidas energetikos pokyčiams: 

 • Nuolat investuojame ir visoje šalyje modernizuojame strateginės reikšmės turtą, kuris naudojamas elektros ir dujų skirstymui verslo klientams ir namų ūkiams, tuo užtikrindami tinklo atsparumą ir efektyvumą

 • Mes skaitmeniname skirstymo tinklą, siekdami išvystyti išmanų tinklą, kuris būtų vienas iš pažangiausių regione 

 • Vystydami duomenimis paremtus tinklo sprendimus, prisidedame prie energetikos inovacijų, gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros ir vietinės energijos rinkos skatinimo bei jos efektyvumo didinimo  

Sprendimai klientams. Inovatyvūs sprendimai lengvesniam gyvenimui ir energetikos vystymuisi: 

 • Plečiame elektros tiekimo veiklas bei užtiktiname dujų tiekimo apimtis, siūlydami inovatyvius, pridėtinę vertę kuriančius energetikos sprendimus 

 • Kurdami inovacijas dirbame su partneriais ir siekiame padėti savo klientams tapti energetiškai sumaniais ir įgyvendinti jų aplinkai palankius tikslus 

 • Prisidedame prie pramoninės energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių plėtros, sudarydami su gamintojais ilgalaikes energijos įsigijimo sutartis ir panaudodami turimas balansavimo paslaugų teikimo kompetencijas  

Lanksčioji gamyba. Patikima ir lanksti energetikos sistema: 

 • Teikiame rezervines ir sistemines paslaugas, siekdami prisidėti prie Lietuvos energijos sistemos lankstumo ir aukšto patikimumo užtikrinimo 

 • Nutraukiame senų tradicinės energijos gamybos pajėgumų eksploatavimą ir juos demontuojame 

 • Teikdami naujas balansavimo paslaugas siekiame prisidėti prie Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 

 • Vystysime papildomus lanksčiosios gamybos pajėgumus, jei tai bus būtina siekiant subalansuoti  gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių augimą ir užtikrinti reikalingą Lietuvos energetikos sistemos adekvatumo lygį 

Mūsų tikslai

Finansiniai

 

Tvarios ateities

                                     

Koreguotas EBITDA, 2025 m.
– iš kurio tvarių veiklų dalis, 2025 m.

Koreguoto EBITDA augimas 2025 m. vs. 2021 m.

370–410 mln. EUR
70%
+11–23%

Žaliosios gamybos instaliuotoji galia:
– 2025 m.
– 2030 m.


2,0–2,2 GW
4,0 GW

ROCE vidurkis, 20222025 m.

5,5–6,5% 

Mokslu pagrįsti emisijų mažinimo tikslai (siekiant atitikti 1,5 °C scenarijų, o iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą)
– 2025 m. vs 2020 m.
– 2030 m. vs 2020 m.

 

(23 %)
(47 %)


Dividendų politika
 

min. 3% metinis  augimas
 

Darbo sauga:
– mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius (darbuotojų ir rangovų), 2025m.

– bendras darbuotojų atsitikimų skaičius milijonui išdirbtų val. (TRIR), 2025 m. 

0

<1,90

Minimalūs DPS1, 2025 m. 1,35 EUR

Įsitraukę darbuotojai, įvairi ir įtrauki organizacija:
– darbuotojų patirties rodiklis (eNPS), 20222025 m.

– moterų aukščiausio lygio pareigose, 2025 m.

>50%
≥34%

Dividendų pelningumas1, 20222025 m. 6,0–6,6% Elektros SAIFI2: 2022–2026 m. vidurkis
≤ 1,06

Bendros investicijos, 2022–2025 m.
– 
iš kurio
 tvarių veiklų dalis, 2022–2025 m.

1,7–2,0 mlrd. Eur
>90 %

Tinklų skaitmenizavimas: įdiegtų išmaniųjų skaitiklių sk. 2025 m.

1,1–1,2 mln.

Grynoji skola/Koreguotas EBITDA, 2022–2025 m.

<5 k.

Sisteminių paslaugų rinkos pozicija Lietuvoje, 2022–2025 m.

#1

Stiprus kredito reitingas (S&P), 2022–2025 m.

BBB ir aukštesnis     

Žaliosios elektros dalis tiekimo portfelyje, 2025 m.

>50 %

1 Minimalus dividendas už akciją skaičiuojamas pagal akcijų skaičių (73 040 514 akcijos). Dividendų pajamingumas apskaičiuojamas naudojant „Ignitis grupės“ akcijų kainą: 20,5 Eur/akciją. 2 Skaičiuojamas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) metodiką, neįtraukiant (1) nutrūkimų dėl gamtos reiškinių prilyginamų stichinei nelaimei, katastrofiškiems meteorologiniams ir hidrologiniams reiškiniams; (2) nutrūkimų dėl gedimų elektros energijos perdavimo tinkluose.

Ankstesnių metų strateginiai planai

Siekdami kasmet užtikrinti strategijos įgyvendinimą, skelbiame strateginį planą su strateginiais tikslais ir pagrindiniais veiklos rodikliais ateinantiems keturiems metams. Susipažinti su ankstesnių metų strateginiais planais galite čia:
 

2021–2024 m. strateginis planas        2020–2023 m. strateginis planas

Grupės tikslai siejami su finansiniu skatinimu

Bendrovei keliami ilgalaikiai tikslai turi būti susieti su Įmonių grupės strategija. Tikslius jų svorius galite rasti čia:

Grupės tikslai, siejami su finansiniu skatinimu