Pagrindiniai faktai

  • „Ignitis grupė“ yra didžiausia energetikos įmonių grupė pagal pajamas Baltijos šalyse. Bendrovės įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje. Grupės valdomas inovacijų fondas yra investavęs į Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Prancūzijos ir Izraelio energetikos startuolius.
  • Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat energetikos sprendimų diegimas. Grupės bendrovės elektros energiją ir gamtines dujas tiekia apie 1,6 mln. verslo ir privačių klientų.
  • Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.
  • Šiuo metu Lietuvoje „Ignitis grupės“ įmonėms priklauso keturi veikiantys vėjo jėgainių parkai, kurių bendra galia siekia 58 MW, dar 18 MW galios vėjo parkas veikia Estijoje. Grupė taip pat stato 94 MW galios vėjo jėgainių parką Lenkijoje, Pomeranijoje. Mažeikių rajone jau ruošiamasi vėjo jėgainių parko statybai: prasidėjo kelių įrengimo ir kiti paruošiamieji darbai. 2022 m. pabaigoje žalią elektros energiją šiame vėjo parke gamins 14 vėjo jėgainių, kurių bendra instaliuota galia sieks apie 63 MW.
  • Grupei priklauso Elektrėnų kompleksas, kurio elektros energijos gamybos galia siekia 1055 MW. Taip pat valdo unikalią regione Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, kurios galia siekia 900 MW, bei 100,8 MW galios Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę.
  • Šiuo metu grupės įmonės stato modernias kogeneracines jėgaines Vilniuje ir Kaune, kurios perdirbti netinkamas atliekas vers energija. Vilniaus kogeneracinės jėgainės šiluminė galia sieks 229 MW, o elektrinė galia – 92 MW. Kauno kogeneracinės jėgainės galia atitinkamai sieks 70 MW ir 24 MW.
  • Grupė taip pat investuoja į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą. „Ignitis grupė“ yra išplatinusi 600 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų. Grupė iš žaliųjų obligacijų gautas lėšas panaudojusi įvairiems projektams Lietuvoje įgyvendinti, prognozuojama, kasmet anglies dvideginio emisijas sumažins bent 700 tūkst. tonų.
  • „Ignitis grupės“ pajamos 2019 metais siekė 1,09 mlrd. eurų.
  • Grupės įmonėse dirba apie 3 800 darbuotojų.