Grupės įmonių pirkimai, pardavimai ir nuoma

„Ignitis grupei“ priklausančių įmonių prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo įmonių vardu atlieka grupės įmonė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Tam tikrais atvejais pirkimus atlikti gali ir pačios „Ignitis grupės“ įmonės.

Grupės įmonių atliekami pirkimai

Grupėje vykdomi pirkimai:

- Viešieji pirkimai (klasikinio ir komunalinio sektoriaus);

- Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais reglamentuojami pirkimai;

- Komerciniai pirkimai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Visi pirkimai atliekami vadovaujantis:

- skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, efektyvumo, konkurencijos užtikrinimo, darnaus vystymosi, socialinės atsakomybės principais;

- Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimų vykdymą bei Grupės norminiais vidaus teisės aktais.

 

Grupės politikos, reglamentuojančios pirkimus

Viešųjų pirkimų politika

Grupės viešųjų pirkimų politika siekiama, užtikrinant taikomų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos direktyvų dėl viešųjų sutarčių sudarymo reikalavimų įgyvendinimą, nustatyti pagrindinius įmonių Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir kontrolės principus, kuriais vadovaujantis vykdomi Viešieji pirkimai Grupėje.

Viešųjų pirkimų politika
 

Komercinių ir nutarimais reglamentuojamų pirkimų politika

Grupės komercinių ir nutarimais reglamentuojamų pirkimų politikos tikslas – nustatyti pagrindinius Grupės Įmonių pirkimų planavimo, vykdymo ir kontrolės principus, kuriais vadovaujantis Grupės įmonėse vykdomi Komerciniai pirkimai ir Nutarimais reglamentuojami pirkimai.

Komercinių ir nutarimais reglamentuojamų pirkimų politika

Mažos vertės pirkimų vykdymas

Mažos vertės viešieji pirkimai (Klasikinio sektoriaus) vykdomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą aprašą.

Mažos vertės viešieji pirkimai (Komunalinio sektoriaus) vykdomi pagal šiuos aprašus:

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

AB „Ignitis gamyba“

UAB „Ignitis“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

UAB „EURAKRAS“

UAB „VĖJO VATAS“

UAB „VĖJO GŪSIS“

UAB „VVP Investment“(vadovaujantis 2020-07-28 Europos Komisijos priimtu sprendimu, šios įmonės elektros energijos gamybos ir (arba) didmeninės prekybos veiklos vykdymui skirtiems pirkimams taikoma išimtis – nėra taikomos PĮ nuostatos. Todėl nėra taikomas ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas)

 

 

 

Pirkimų skelbimas

Metiniai viešųjų pirkimų (klasikinio ir komunalinio sektoriaus) planai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Informacija apie „Ignitis grupės“ įmonių skelbiamus viešuosius pirkimus (klasikinio ir komunalinio sektoriaus) CVP IS skelbiama UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Ignitis grupės“ įmonės, įgaliojusios atlikti pirkimo procedūras.

Pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarką viešai skelbiami komerciniai pirkimai atliekami „Mercell“ platformoje.

Viešai skelbiami Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu (Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo) reglamentuojami pirkimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu (Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo) reglamentuojami pirkimai skelbiami Grupės įmonės internetinėje svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėmis.

 

​​​​​​​Pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ir informacija apie sprendimus neatlikti pirkimų per CPO

„Ignitis grupės“ įmonių pirkimai vykdomi ir per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

Informaciją apie skelbtinus sprendimus neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis galima rasti čia

     

 

Turto pardavimas ir nuoma

Grupės sudarytus nekilnojamojo turto sandorius galite rasti čia

Informacija apie kitus grupės įmonių sandorius pateikiama jų interneto svetainėse:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

AB „Ignitis gamyba“

NT Valdos, UAB

UAB „Transporto valdymas“