Grupės įmonių pirkimai, pardavimai ir nuoma

„Ignitis grupei“ priklausančių įmonių prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo įmonių vardu atlieka grupės įmonė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Tam tikrais atvejais pirkimus atlikti gali ir pačios „Ignitis grupės“ įmonės.

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ atliekamų pirkimų procedūros

„Ignitis grupės paslaugų centro“ pirkimai vykdomi konkurso, derybų, konkurencinio dialogo ir kitais būdais, pirkimuose taip pat taikoma kvalifikacinė sistema.

Visi pirkimai atliekami vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, efektyvumo, konkurencijos užtikrinimo, socialinės atsakomybės principais.

Susipažinti su pirkimo procedūromis galima čia

Pirkimų skelbimas

Metiniai viešųjų pirkimų ir komunalinio sektoriaus pirkimų planai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Informacija apie „Ignitis grupės“ įmonių skelbiamus viešuosius ir komunalinio sektoriaus pirkimus CVP IS skelbiama UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Ignitis grupės“ įmonės, įgaliojusios atlikti pirkimo procedūras.

Įstatymų ir teisės aktų nereguliuojami, tačiau pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarką viešai skelbiami pirkimai atliekami „Mercell“ platformoje.

Mažos vertės pirkimų vykdymas
​​​​​​​Pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ir informacija apie sprendimus neatlikti pirkimų per CPO

„Ignitis grupės“ įmonių pirkimai vykdomi ir per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

Informaciją apie skelbtinus sprendimus neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis galima rasti čia

     

 

Turto pardavimas ir nuoma

Grupės sudarytus nekilnojamojo turto sandorius galite rasti čia

Informacija apie kitus grupės įmonių sandorius pateikiama jų interneto svetainėse:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

AB „Ignitis gamyba“

NT Valdos, UAB

UAB „Transporto valdymas“