Veiklos dokumentai

Įstatai
Veiklos politikos

Antikorupcinė politika

Aplinkosaugos politika

Asmens duomenų apsaugos politika

Atitikties politika (ištraukos)

Atlygio politika

Darnumo politika

Dividendų politika

Finansinės rizikos valdymo ir kontrolės politika (šiuo metu atnaujinama)

Inovacijų vystymo politika

Informacijos saugos politika

Korporatyvinio valdymo politika

Lygių galimybių ir įvairovės politika

Nulinės tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe politika

Piktnaudžiavimo finansinių priemonių rinkose prevencijos politika

Turto pardavimo skaidrumo politika

Žmogiškųjų išteklių valdymo politika (šiuo metu atnaujinama)


Pastaba. 2019 m. rudenį „Lietuvos energija“ tapo „Ignitis grupe“. Todėl pateikiamose politikose naudojamos sąvoka „Lietuvos energija“ arba jos trumpinys „LE“  suvoktinos kaip „Ignitis grupė“, o „LE2030“ – kaip atnaujinta „Ignitis grupės“ strategija.

Politikose naudojamos bendrinės sąvokos, su jomis galite susipažinti čia. Taip pat kiekvienoje politikoje pateikiamos tik toje politikoje naudojamos sąvokos.