Tvarumo valdymas

 

Siekiame užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą, prisidėti prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo. Remdamiesi geriausiomis praktikomis, darnumo principus nuosekliai integruojame į verslo strategiją, veiklos planus ir kitus mūsų veiklą apibrėžiančius dokumentus.

Politikos

Atsakingo ir darniai vystomo verslo kultūrą ir praktiką įgyvendiname vadovaudamiesi „Ignitis grupės“ darnumo politika, kurioje pateikiami pagrindiniai darnumo principai galiojantys visose Grupės įmonėse. Darnumo valdymo planas detalizuoja politikoje nustatytų principų įgyvendinimą. Kviečiame susipažinti ir su kitomis viešai skelbiamomis Grupės politikomis.

Darnumo politika Darnumo valdymo planas Etikos kodeksas Tiekėjų etikos kodeksas Kitos politikos

Standartai

„Ignitis grupės“ įmonės diegia ir palaiko modernius, visame pasaulyje pripažįstamus standartus.

Aplinkos vadybos sistema

Grupės įmonės ESO ir „Ignitis gamyba“ palaiko aplinkosaugos standartą ISO 14001:2015.Visame pasaulyje pripažįstamas sertifikatas nurodo, kad įmonės vadovaujasi svarbiausiais aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo, stebėjimo, valdymo ir gerinimo reikalavimais. 81 % įmonių grupės veiklos sertifikuotos ISO 14001 standartu (pagal 2020 m. pajamas).

ESO ISO 14001:2015

„Ignitis gamyba“ ISO 14001:2015

Grupės įmonėje „Ignitis“ veikloms, kurios susijusios su paslaugų teikimu verslo (B2B) klientams, suteiktas aplinkosaugos (ISO 14001) sertifikatas.

„Ignitis“ 14001:2015

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema

Grupė siekia visapusiškai užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, ypatingą dėmesį skirdama darbo sąlygoms bei darbo aplinkos kokybei. Grupės įmonėse ESO ir „Ignitis gamyba“ įdiegtas atnaujintas ISO 45001:2018 standartas, kuris pakeitė senąjį OHSAS 18001:2007 standartą. 87 % Grupės darbuotojų dirba įmonių padaliniuose, sertifikuotuose pripažintais darbuotojų saugos ir sveikatos standartais.

ESO ISO 45001:2018

„Ignitis gamyba“ ISO 45001:2018

Grupės įmonėje „Ignitis grupės paslaugų centras“ įdiegtas ISO45001 standartas.

„Ignitis grupės paslaugų centras“ ISO45001

Grupės įmonėje „Ignitis“ veikloms, kurios susijusios su paslaugų teikimu verslo (B2B) klientams, suteiktas darbų saugos bei sveikatos (ISO 45001) sertifikatas.

„Ignitis“ ISO 45001:2018

Informacijos saugumo valdymo sistema

Siekiant užtikrinti Grupės įmonių veiklos ir procesų atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra sertifikuotas pagal ISO 27001:2017 standartą. Tai užtikrina kokybišką ir saugų informacijos valdymą, leidžia diegti geriausią pasaulinę praktiką atitinkančias saugumo priemones bei valdyti rizikas, susijusias su informacijos saugumu.

„Ignitis grupės paslaugų centras“ ISO 27001:2017

Antikorupcinės vadybos sistema

Antikorupcinės vadybos sistemos standartas mažina korupcijos riziką įmonėje bei padeda lengviau įgyvendinti įvairias antikorupcines priemones ir aptikti galimas korupcijos apraiškas.

ISO 37001:2016

Kokybės vadybos sistema

Grupės įmonėje „Ignitis“ veikloms, kurios susijusios su paslaugų teikimu verslo (B2B) klientams, suteiktas kokybės vadybos (ISO 9001) sertifikatas.

ISO 9001:2015

Narystės

Tvarią veiklą vykdome kartu su savo partneriais. Dalyvaudami įvairių organizacijų veikloje dalijamės savo patirtimi bei mokomės iš kitų.

2016 m. „Ignitis grupė“ išreiškė pritarimą Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimui ir įsipareigojo savo veiklą įgyvendinti pagal 10 susitarimo principų. Būdama „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG) nare „Ignitis grupė“ prisideda prie Baltijos regiono įmonių skaidrumo, konkurencingumo ir valdysenos gerinimo. Taip pat „Ignitis grupė“ dalyvauja Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) bei Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) veiklose.

Grupė 2019 m. prisijungė prie organizacijos „Wind Europe“, vienijančios vėjų industrijos narius Europoje ir pasaulyje. Grupės įmonės, vystančios atsinaujinančių išteklių projektus, dalyvauja Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos ir kitų šioje srityje veikiančių organizacijų veikloje.

Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės 2018 m. prisijungė prie Europos kogeneracines jėgaines vienijančios konfederacijos CEWEP. 

Organizacijos, kurių narės yra Grupės įmonės:

Partnerystės

Vykdydami savo veiklą bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis ir institucijomis.

„Ignitis grupė“ bendradarbiauja su didžiausiais Lietuvos universitetais, prisideda prie studijų ir praktinių programų sudarymo, įsitraukia į renginius ir kitas veiklas.

Aukščiausi skaidrumo standartai yra itin svarbi „Ignitis grupės“ veiklos dalis, kuriai skiriame didelį dėmesį, tad bendradarbiaujame su Specialiųjų tyrimų tarnyba užtikrinant prevenciją korupcijos srityje. Taip pat bendradarbiaujame su Policijos departamentu ir siekiame užtikrinti aukščiausius kibernetinio saugumo ir nusikaltimų prevencijos standartus. 

Siekiame prisidėti prie energetikos sektoriaus tobulėjimo, tad kartu su partneriais dalyvaujame Intelligent energy lab bei Švariųjų technologijų klasterio projektuose.

Mūsų partneriai: