2020 11 12 šaukiamas AB „Ignitis grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba šaukia neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. lapkričio 12 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku), Totorių g. 23, Vilnius („Artis Centrum Hotels“ viešbutis).

Akcininkų registracijos pradžia – 9.15 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val. (Vilniaus laiku). Atvykstantiems į akcininkų susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.  

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 

  • Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo 

Darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai pateikiami pridedamame pranešime dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.  

Bendrovė, atsižvelgdama į tebesitęsiančią situaciją dėl koronaviruso plitimo: 

  • prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.ignitisgrupe.lt;  
  • prašo apie poreikį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo el. paštu [email protected] (siekiant Bendrovei iš anksto pasirūpinti priemonėmis dėl saugių atstumų išlaikymo susirinkimo metu); 
  • neleis Bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;  
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių. 


Dokumentai:

Pranešimas apie neeilinį akcininkų susirinkimą

Bendrasis balsavimo biuletenis

Atmintinė dėl balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį


Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
[email protected] 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
[email protected]