Pirmąjį 2020 m. pusmetį „Ignitis grupės“ pajamos užsienio rinkose toliau augo

2020 m. rugpjūčio 26 d.
Pirmąjį 2020 m. pusmetį „Ignitis grupės“ pajamos užsienio rinkose toliau augo

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ pajamos užsienio šalių rinkose šiemet išaugo 52 proc., nuo 40,3 mln. eurų iki 61,3 mln. eurų palyginus su 2019 m. pirmuoju pusmečiu. Šį augimą daugiausiai lėmė dujų eksportas į Suomijos rinką, kurioje per pirmą šių metų pusmetį parduota 1,6 TWh gamtinių dujų, bei Latvijos rinkoje gautų pajamų augimas. Minėtu laikotarpiu 9,7 proc. ūgtelėjo ir žaliosios gamybos segmente gautos grupės pajamos. Tam įtaką darė efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas bei didesnis pagamintos elektros energijos kiekis Grupės valdomuose vėjo parkuose.

„2020 m. pirmąjį pusmetį ir toliau tęsėme bendrovės transformacijos darbus siekdami sukurti regione pirmaujančią žaliosios energetikos įmonę. Nors pirmasis šių metų pusmetis visoms įmonėms buvo įtemptas dėl pasaulį apėmusios koronaviruso epidemijos, šiandien galime drąsiai sakyti, kad mums pavyko suvaldyti situaciją, padėti su finansiniais sunkumais susidūrusiems vartotojams ir gerokai pasistūmėti įgyvendinant ilgalaikius „Ignitis grupės“ tikslus“, – teigia „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Iš viso grupės pajamos pirmąjį šių metų pusmetį didėjo 5,9 proc. iki 590,9 mln. eurų. „Ignitis grupės“ koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (koreguota EBITDA) nepaisant COVID-19 pandemijos išliko stabilus – siekė 129,1 mln. eurų ir buvo tik 0,6 proc. mažesnis lyginant su 2019 m. pirmuoju pusmečiu. Tokį rezultatą daugiausiai lėmė dėl COVID-19 įtakos sumažėjusios elektros energijos produktų verslo klientams apimtys.

Koreguotas „Ignitis grupės“ grynasis pelnas 2020 m. pirmąjį pusmetį išaugo 3,6 proc. iki 54,6 mln. eurų (2019 m. pirmąjį pusmetį siekė 52,7 mln. eurų). Šio rodiklio augimą daugiausiai lėmė mažesni einamųjų metų pelno ir atidėtojo pelno mokesčiai

Pirmąjį šių metų pusmetį „Ignitis grupė“  didelį dėmesį skyrė ir Žaliosios gamybos vystymui – prioritetinei Grupės vykdomo darnaus vystymo sričiai. „Ignitis gamyba“ įrengė pirmąją gaminantiems vartotojams skirtą 1 MW galios saulės jėgainę ir toliau plėtoja šį projektą. Bendra šios saulės jėgainės galia sieks 4 MW ir tai bus didžiausia tokios rūšies jėgainė Baltijos šalyse. Be to, Pomeranijos vėjo jėgainių parke Lenkijoje jau įrengta beveik pusė iš planuojamų 29 vėjo turbinų. Taip pat pradėta ruoštis 63 MW vėjo jėgainių parko įrengimui Mažeikiuose, kur darbus numatyta pradėti jau trečiąjį 2020 m. ketvirtį.

Pirmąjį 2020 m. pusmetį grupės žaliosios gamybos segmento pajamos išaugo 9,7 proc., arba 3,5 mln. eurų. Pajamų augimą lėmė išaugę Kruonio hidroakomuliacinės elektrinės ir vėjo jėgainių parkų pardavimai.

2020 m. birželį pristatytoje atnaujintoje ilgalaikėje veiklos strategijoje „Ignitis grupė“ yra numačiusi iki 2023 m. instaliuotosios žaliosios gamybos pajėgumus išplėsti iki 1,6–1,8 GW, o iki 2030 m. iki 4 GW ir taip sukurti pridėtinę vertę akcininkams.