TEISININKAS (-Ė)

Ignitis grupės paslaugų centras
Vilnius
Teisė
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-05-22

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupės paslaugų centras“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie Korporatyvinės teisės komandos ir padėtų mums rūpintis ir užtikrinti aukščiausius korporatyvinio valdymo standartus. Jau eilę metų esame pripažįstami viena geriausiai valdomų įmonių grupių Lietuvoje. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Rengti valdymo ir priežiūros organų sprendimų projektus bei užtikrinti įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos bei įmonių grupės ir atskirų jos įmonių vidaus teisės aktams;
 • Rengti dokumentus įmonių teisės srityje (įmonių steigimas, reorganizavimas, įskaitant prijungimą, skaidymą, atskyrimą ir pertvarkymą, grupės viduje vykdomi akcijų ir turto sandoriai, įmonės ir verslo perleidimas, įmonių valdymas, valdymo organų teisės ir pareigos, akcininkų teisės, akcininkų sutartys santykiai su dukterinėmis bendrovėmis);
 • Bendradarbiaujant su grupės įmonėmis rengti įmonių grupės mastu taikomus teisės aktus (politikas, gaires ir kt.) ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
 • Užtikrinti įmonės veiklos teisėtumą bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą įmonėje bei įmonių grupėje;
 • Rengti ir derinti vidaus teisės aktus, vertinti kitų padalinių parengtų dokumentų projektus;
 • Rengti korporatyvinio valdymo srityje naudojamas sutartis bei sutartis su trečiaisiais asmenimis, užtikrinti sutarčių atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • Savo kompetencijos srityje konsultuoti įmonių grupės darbuotojus dėl išorės ir vidaus teisės aktų taikymo.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažiau nei 2 metų teisinio darbo patirtį;
 • Turite darbo patirties įmonių teisės srityje (privalumas);
 • Išmanote korporatyvinio valdymo principus (privalumas);
 • Esate orientuotas į klientą, pasižymite proaktyvumu ir noru išspręsti įvairias situacijas;
 • Esate iniciatyvus, savarankiškas, orientuotas į rezultatą;
 • Gebate analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Turite gerus anglų kalbos įgūdžius (žodžiu ir raštu);
 • Turite puikius darbo MS Office programa įgūdžius.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Patirsite, kokia energetika yra šiandien – moderni, inovatyvi ir dinamiška;
 • Turėsite visą laisvę imtis pokyčių ir prisidėti kuriant energetiškai sumanų pasaulį;
 • Išbandysite moderniausias technologijas, pamatysi, kaip gimsta inovacijos;
 • Dalyvausite ugdymo programose ir mokysitės iš geriausių;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2065 iki 3271 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis grupės paslaugų centras“ –  vidinis paslaugų centras, teikiantis IT, pirkimų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo, teisinių, komunikacijos ir klientų aptarnavimo paslaugas visoms grupės įmonėms.

www.ignitisgrupe.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.