Paskelbti kandidatai į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą 

2021 m. rugsėjo 28 d.
Paskelbti kandidatai į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą 

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ daugumos akcininkė Finansų ministerija paskelbė siūlomus kandidatus į bendrovės stebėtojų tarybą. Dėl penkių nepriklausomų kandidatų ir dviejų ministerijos atstovų „Ignitis grupės“ akcininkai balsuos spalio 26 d.  

Nepriklausomi kandidatai – Alfonso Faubel, Tim Brooks bei praeitoje stebėtojų tarybos kadencijoje jau dirbę Bent Christensen ir Judith Buss – yra sukaupę didelę tarptautinę patirtį energetikos sektoriaus bendrovėse, ypač – atsinaujinančių išteklių energetikos srityje, Lorraine Wrafter – patyrusi organizacijų vystymo ir žmogiškųjų išteklių vadovė. Finansų ministerijos atstovais siūlomos ministerijos ekspertės Aušra Vičkačkienė ir Ingrida Muckutė. Keturi iš septynių narių yra dirbę „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos ir (ar) komitetų nariais. 

A. Faubel bus atsakingas už Atsinaujinančios energetikos sritį, L. Wrafter – Organizacijos vystymo sritį, T. Brooks - Darnaus vystymosi ir rizikų valdymo sritį; B. Christensen – Strateginio valdymo ir tarptautinės plėtros sritį, o J. Buss bus atsakinga už Finansų valdymo sritį. 

A. Faubel turi 34 metų patirtį automobilių, skaitmeninimo ir energetikos pramonės srityse. Per daugiau nei pastarąjį dešimtmetį įgijo vertingos patirties energetikos sektoriuje, ypatingai atsinaujinančių energijos išteklių – tiek sausumos, tiek jūros vėjo jėgainių – vystyme pasaulyje lyderiaujančiose šios srities kompanijose „Siemens Gamesa“, „Alstom“/„General Electric“. Negana to, pastarojoje pradėjo verslą 16-oje naujų rinkų (Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Meksikoje, kt. šalyse). 

L. Wrafter yra žmogiškųjų išteklių vadovė, patyrusi organizacijos vystymosi profesionalė, besispecializuojanti organizacijų efektyvumo ir produktyvumo didinime, strateginių pokyčių valdyme, kultūrinėje integracijoje, talentų valdyme ir lyderystės ugdyme. L. Wrafter yra sukaupusi vertingos patirties įgyvendinant organizacijų transformacijos programas po susijungimų ir įsigijimų, daugiau kaip 20 metų dirbo didelėse tarptautinėse korporacijose kaip „HOLCIM“, „CARGILL Inc.“ 

T. Brooks turi daugiau nei 20 metų konsultavimo patirtį tvaraus vystymosi srityje, pastaruosius 9 metus dirba „LEGO Group“, kur nuo  2016 m. eina kompanijos viceprezidento pareigas, ir tvaraus vystymosi klausimais aktyviai dirba su rizikų ir atitikties valdymo tarybomis. Jis ir jo komanda reikšmingai prisidėjo prie „LEGO Group“ pripažinimo geriausią reputaciją pasaulyje turinčia įmone antrus metus iš eilės, įskaitant – etikos ir darnaus vystymosi srityse.  

B. Christensen turi daugiau nei 35 metų darbo energetikos srityje patirtį, ėjo vadovaujančias pareigas bendrovėse „Siemens“ ir „Orsted“. Jam vadovaujant buvo įgyvendinti vėjo jėgainių atviroje jūroje projektai, kurių bendra vertė viršijo 7 mlrd. eurų. B. Christensen turi didelės patirties įgyvendinant organizacijų plėtrą ir sujungimus, taip pat visa apimančias pokyčių valdymo programas. 

J. Buss profesinė patirtis energetikos ir finansų sektoriaus bendrovėse, tarp jų energetikos koncerne „E.ON“, siekia daugiau nei 20 metų. Daugelį metų ji dirbo tarptautinėse Vokietijos, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės įmonėse, įgijo plačią vykdomosios veiklos patirtį.  Ji taip pat turi sukaupusi didelę patirtį korporatyvinių finansų srityje, yra vadovavusi tarptautiniams įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriams bei organizaciniams pokyčiams, dirbusi su kapitalo rinkomis, IPO. 

A. Vičkačkienė daugiau nei pastarąjį dešimtmetį dirba Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktore. Anksčiau dirbo finansinių paslaugų reguliavimo bei valstybės skolos valdymo srityse. Ne vienerius metus atstovavo ir atstovauja Finansų ministerijai keliose valstybės valdomų įmonių valdybose ar stebėtojų tarybose.  A. Vičkačkienei tai būtų jau antra kadencija „Ignitis grupės“ stebėtojų taryboje – ji nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. dirbo kadenciją rugpjūtį baigusioje stebėtojų taryboje.  

I. Muckutė nuo 2004 m. vadovauja Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentui. 2013 m. Lietuvai pirmininkaujant ES Taryboje, I. Muckutė pirmininkavo Įmonių teisės darbo grupės posėdžiams dėl audito direktyvos ir reglamento. Nuo tada jos pareigos apima vadovavimą nacionaliniams privataus ir viešojo sektoriaus apskaitos standartų komitetams, taip pat aktyvų dalyvavimą rengiant pasiūlymus dėl nacionalinių apskaitos, įmonių nemokumo ir turto bei verslo vertinimo sistemų modernizavimo. 

Tarptautinę kandidatų į nepriklausomus „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narius atranką vykdė Finansų ministerija ir vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra UAB „J. Friisberg & Partners“, kartu su tinklo „J. Friisberg and Partners International“ partneriais. Atrankoje dalyvavo 152 kandidatai, sulaukta didelio tarptautinių kandidatų iš Vokietijos, Danijos, Ispanijos susidomėjimo. 

Pagal „Ignitis grupės“ Korporatyvinio valdymo gaires, stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. 

„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 5 nepriklausomi nariai. Pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių.  

Esminį pranešimą apie visuotinį akcininkų susirinkimo sušaukimą galite rasti čia: nuoroda