Darnumo prioritetai

 

Tvirtai įsipareigojame kurti darnią ateitį. Energijos gamyboje nenaudojame anglies, nevystome branduolinės energetikos. Kuriame darnius ir ilgalaikius santykius su savo darbuotojais, klientais, partneriais ir visais, kurie suinteresuoti sėkminga „Ignitis grupės“ veikla. Savo verslo tikslus deriname su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais ir siekiame, kad mūsų veikla darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Suinteresuotos šalys

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra itin reikšmingas, siekiant užtikrinti, kad Grupės veikla būtų vystoma atsakingai ir darniai. Įtraukdami socialinius ir aplinkos tausojimo klausimus į santykius su suinteresuotomis šalimis, siekiame ne tik patys prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo ir aplinkos išsaugojimo ateities kartoms, bet skatiname prisidėti ir kitus. Vykdydami savo veiklą stengiamės atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių interesus ir priimti tokius sprendimus, kurie tenkintų jų geriausius interesus.
 

Suinteresuotos šalys

 

Prioritetų vystymas

2021 m. įtraukėme platų ratą mūsų suinteresuotų šalių į mūsų tvarumo veiklų formavimą. Atlikome reikšmingumo vertinimą (angl. materiality assessment), kurio metu klausėme mūsų klientų, darbuotojų, partnerių ir kitų, kaip Grupė labiausiai galėtų prisidėti prie aplinkos tausojimo ir visuomenei aktualių klausimų sprendimo. Beveik 3 tūkst. respondentų pasidalino su mumis savo nuomone. Kviečiame susipažinti su pilna projekto ataskaita.

Išsakyti suinteresuotųjų lūkesčiai – svarbi tvarumo prioritetų vystymo dalis. Strateginių sesijų metų Grupės vadovai diskutavo, kaip išsakyti suinteresuotųjų lūkesčiai dera su bendrovės strategija. Žemiau pateikiama matrica, kuri iliustruoja šių diskusijų rezultatą – mūsų Grupei reikšmingus tvarumo aspektus ir tai, kaip jie atitinka tiek išorės lūkesčius, tiek mūsų strateginius prioritetus.  

Pilnoji matrica susistemina įmonei aktualiausius tvarumo aspektus ir suteikia kelrodį, padedantį kryptingai kurti didžiausią teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek jos suinteresuotoms šalims. Prioritetinėse srityse toliau vystome tvarumo tikslus ir jų įgyvendinimo programas.

Reikšmingumo vertinimas
Reikšmingumo matrica
Reikšmingumo matrica

 

Darnaus vystymosi tikslai

Aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo verslo tikslus, kurie dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT). Prisidedame prie visų DVT įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdami penkiems, kurių siekiant galime įdėti reikšmingiausią indėlį.

                                  7 be fono8 be fono9 be fono12 be fono13 be fono

7. Prieinama ir švari energija

Mūsų indėlis, siekiant, kad visi galėtų naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija:

 • Užtikriname energetikos paslaugų prieinamumą,
 • Plėtojame atsinaujinančią energiją,
 • Skatiname švarios energijos plėtrą ir vartojimą,
 • Diegiame inovacijas energetikoje.
8. Deramas darbas ir ekonominis augimas

Mūsų indėlis skatinant tvarų, darnų ekonominį augimą ir veiksmingą įdarbinimą:

 • Darbuotojams užtikriname vienodas darbo ir užmokesčio sąlygas,
 • Besąlygiškai gerbiame žmogaus teises ir laisves,
 • Netoleruojame jokių diskriminacijos ir priekabiavimo formų,
 • Palaikome saugaus darbo kultūrą.
9. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

Mūsų indėlis plėtojant lanksčią infrastruktūrą, skatinant visa apimančią ir darnią industrializaciją bei inovacijas:

 • Investuojame į tvarią infrastruktūrą ir jos gerinimą,
 • Prisidedame prie mokslinių tyrimų, investuojame į plėtros projektus,
 • Palaikome tarptautinį bendradarbiavimą,
 • Padedame plėtojantiems visuomenei naudingas inovacijas.
12. Atsakingas vartojimas ir gamyba

Mūsų indėlis siekiant užtikrinti atsakingą vartojimą ir gamybą:

 • Didelį dėmesį skiriame patikimų partnerių atrankai ir sąžiningos partnerystės užtikrinimui,
 • Skatiname atsakingą energijos vartojimą,
 • Kurdami produktus ir paslaugas siekiame efektyviai naudoti išteklius,
 • Skatiname atliekų rūšiavimą ir racionalų išteklių valdymą bei naudojimą,
 • Plėtojame žaliosios energijos gamybos pajėgumus.
13. Klimato kaitos poveikio švelninimas

Mūsų indėlis imantis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų:

 • Įgyvendiname dekarbonizacijos strategiją,
 • Mažiname veiklos poveikį aplinkai ir siekiame valdyti emisijas, kad ilgainiui taptume CO2 neutralūs,
 • Laikomės aukščiausių aplinkos apsaugos ir ekologinių standartų,
 • Didiname energetinės infrastruktūros atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos poveikių.

Iki 2050 m. CO2 sumažinsime iki nulio

2019 m. gruodį prisijungę prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Business Ambition for 1.5°C“, savo strategijoje numatėme įsipareigojimą iki 2050 metų tapti CO2 neutralia bendrove. Artimiausiu metu išsikelsime tarpinius pamatuojamus ir mokslu pagrįstus tikslus (angl. Science-based Targets), kaip palaipsniui dekarbonizacijos bus siekiama visose Grupės veiklose. Apie šių tikslų įgyvendinimo rezultatus skelbsime viešai. „Ignitis grupės“ kelias iki CO2 neutralumo 2050 m.

                                                                                  co2
  

2020 metai

Veiksmų planas

2020 m. rengiame išsamų veiksmų planą, kaip matuosime bei mažinsime CO2 išskyrimą į aplinką.

2021 metai

Poveikio aplinkai vertinimas

Nuo 2021 m. poveikį aplinkai ir gamtos ištekliams vertinti bei atskleisti ketinam pagal CDP (angl. Carbon Disclosure Project) metodologiją. Būsime pasirengę kryptingam CO2 emisijų plano įgyvendinimui.

2021 metai ir toliau

Emisijų valdymas ir mažinimas

I etapas: su Grupės įmonių veikla susijusių emisijų mažinimas ir žaliosios gamybos plėtra.
II etapas: energijos suvartojimo mažinimas.
III etapas: tiekimo grandinės emisijų mažinimas.

Informaciją apie Grupės įmonių CO2 emisijas ir kitus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdymo praktikos rodiklius galima rasti ASV rodiklių ataskaitose, kurios skelbiamos šios svetainės dalyje „Darnumo veiklos ir rezultatai“.