Atrinkti kandidatai į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos dviejų papildomų nepriklausomų narių pozicijas

2020 m. spalio 21 d.
ignitisgroup
  • Finansų ministerija atrinko du kandidatus į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nepriklausomus narius – Bent Christensen ir Judith Buss.
  • Atrinkti kandidatai turi didelę tarptautinę patirtį, ypač atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.
  • Kandidatus stebėtojų tarybos nariais siūloma išrinkti lapkričio 12 d. vyksiančiame visuotiniame „Ignitis grupės“ akcininkų susirinkime.
  • Bendrovės stebėtojų taryba yra sudaroma iš 7 narių – dviejų Finansų ministerijos atstovų  ir penkių nepriklausomų narių.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija atrinko du kandidatus į tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nepriklausomus narius. Atrinkti kandidatai – Bent Christensen ir Judith Buss, yra sukaupę didžiulę patirtį atsinaujinančios energetikos vystymo ir tarptautinės plėtros srityse. Jų kandidatūroms dar turi pritarti bendrovės akcininkai.

B.Christensen turi daugiau nei 35 metų darbo energetikos srityje patirtį ir yra užėmęs vadovaujančias pareigas bendrovėse „Siemens“ ir „Orsted“. J.Buss profesinė patirtis energetikos ir finansų sektoriaus bendrovėse, tarp jų energetikos koncerne „E.ON“, siekia daugiau nei 20 metų.

„Lietuvai atsidūrus pasauliniame kapitalo rinkų žemėlapyje, kuomet „Ignitis grupė“ tapo listinguojama bendrove, jaučiame dar didesnę atsakomybę už valstybės valdomos įmonės veiklą. Tikime, kad naujųjų stebėtojų tarybos narių tarptautinė patirtis sustiprins įmonę, papildys komandą kompetencijomis bei taps postūmiu tolimesniam sėkmingam įmonės vystymui“, – teigia  Finansų viceministras Darius Sadeckas.

„Sveikinu Bent Christensen ir Judith Buss ir džiaugiuosi, kad jie buvo atrinkti kaip kandidatai į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą.  Šiandien „Ignitis grupė“ yra pirmaujanti energetikos bendrovė Lietuvoje ir Baltijos šalyse, pasiruošusi skatinti energetikos pokyčius regione. Bendrovės korporatyvinį valdymą sustiprinsiantys nauji, didelę tarptautinę patirtį, ypač atsinaujinančių išteklių energetikos srityje, turintys stebėtojų tarybos nariai prisidės prie šių pokyčių ir įmonės strategijoje išsikeltų tikslų įgyvendinimo.  Stebėtojų tarybos papildymas dvejais patyrusiais vadovais taip pat sustiprins jau listinguotos bendrovės valdyseną ir atskaitomybę prieš investuotojus“, – sako „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras.

„Ignitis grupės“ stebėtojų taryba yra sudaroma iš 7 narių – dviejų Finansų ministerijos atstovų  ir penkių nepriklausomų narių. Sprendimas išplėsti bendrovės stebėtojų tarybos sudėtį priimtas atsižvelgus į užsienio šalių gerosios valdysenos pavyzdžius ir praktiką, susijusią su kolegialių organų formavimu. Pagal ją įmonių kolegialiuose organuose turėtų veikti įvairiapuses kompetencijas turintys nariai, o patį kolegialų organą sudaryti pakankamas asmenų skaičius, kad būtų užtikrinta įmonės veiklos srityje reikalingų kompetencijų visuma.

Atrinkti kandidatai turės būti patvirtinti lapkričio 12 d. vyksiančiame visuotiniame „Ignitis grupės“ akcininkų susirinkime. Išrinkti nauji nariai į Grupės stebėtojų tarybą būtų skiriami iki 2021 m. rugpjūčio 29 d. – dabartinės Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Kandidatų į nepriklausomus „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos narius atranką vykdė vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra „Friisberg and Partners International“. Vykdant atranką į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą sulaukta didelio tarptautinių kandidatų iš Vokietijos, Ispanijos, Skandinavijos šalių susidomėjimo.

Šiuo metu nepriklausomais „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nariais yra Darius Daubaras, kuris yra stebėtojų tarybos pirmininkas ir Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys, Skyrimo ir atlygio komitetui vadovaujanti Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas Andrius Pranckevičius. Finansų ministerijos atstovėmis stebėtojų taryboje yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė Daiva Kamarauskienė ir Audito bei Skyrimo ir atlygio komitetų narė Aušra Vičkačkienė.