Analitikų vertinimas ir rekomendacijos

Kompanija

Analitikai

Rekomendacija

Tikslinė kaina

Paskutinio vertinimo data

Swedbank Andrej Rodionov, CFA Pirkti 25,00 EUR 2020-11-24
J.P.Morgan

Anna Antonova, CFA

Javier Garrido

Pavan Mahbubani

Pirkti 25,00 EUR 2020-11-17

BoA Merrill Lynch

Karen Konstanian, CFA

Ekaterina Smyk

Peter Blsztyga

Pirkti

25,00 EUR

2020-11-12

Morgan Stanley

Igor Kuzmin

Robert Pulleyn

Arthur Sitbon CFA

Pirkti

24,00 EUR

2020-11-12

UBS

Michal Potyra, CFA

Alex Leng

Sam Arie

Pirkti

23,00 EUR

2020-11-12

Pastaba

Aukščiau nurodyti analitikai vertina AB „Ignitis grupė“ (toliau vadinama „Bendrove“). Atkreipkite dėmesį, kad bet kokios šių analitikų pateiktos nuomonės, vertinimai ar prognozės dėl Bendrovės veiklos yra tik jų pačių ir neatspindi Bendrovės ar jos vadovybės nuomonės, vertinimų ar prognozių. Tai, kad Bendrovė nurodo šią informaciją ar ją platina, nereiškia, kad ji pritaria tokiai informacijai, išvadoms ar rekomendacijoms ar sutinka su jomis. Bendrovė nekontroliuoja tokios trečiosios šalies ataskaitos (-ų) turinio, kokybės, pobūdžio ar patikimumo ir nėra atsakinga už jose pateiktą informaciją