Žaliosios gamybos pajėgumus auginanti „Ignitis grupė“ pritarė atsinaujinančios energetikos įmonių konsolidacijai

2021 m. birželio 10 d.
Žaliosios gamybos pajėgumus auginanti „Ignitis grupė“ pritarė atsinaujinančios energetikos įmonių konsolidacijai

Siekdama užtikrinti kryptingą ir tvarią tolimesnę žaliosios gamybos pajėgumų plėtrą ir efektyvų šios srities kompetencijų panaudojimą, tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ valdyba pritarė grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidacijos projektui. Jį įgyvendinus, už sausumos ir jūros vėjo, saulės, atliekų bei biokuro energetikos projektų įgyvendinimą taptų atsakinga bendrovė „Ignitis renewables“.

„Ignitis renewables“ nuosavybėn siūloma perleisti Grupės įmonių „Kauno kogeneracinė jėgainė“, „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ ir „Tuuleenergia“ akcijas, gavus visus reikalingus sutikimus. Už Grupės hidroenergetikos sritį ir jos pajėgumus ir toliau liktų atsakinga bendrovė „Ignitis gamyba“.

Šiuo metu bendra „Ignitis grupės“ žaliosios gamybos instaliuotoji galia siekia 1,12 GW, dar 0,23 GW dydžio pajėgumai šiuo metu yra vystomi.

„Sprendimas konsoliduoti atsinaujinančių išteklių energetikos veiklas yra nuoseklus „Ignitis grupės“ strategijos įgyvendinimo žingsnis. Šis pokytis leis dar efektyviau panaudoti turimas kompetencijas plėtojant žaliosios gamybos pajėgumus ir siekiant užsibrėžto tikslo, kad iki 2030 metų jų instaliuota galia pasiektų 4 GW“,– sako Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.

Grupės strategijoje įtvirtinta žaliosios gamybos pajėgumų plėtra prisidės ir prie Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto siekio 2030 m. 45 proc. šalyje suvartojamos elektros energijos pagaminti iš atsinaujinančių išteklių. 

Įmonių ir jose dirbančių specialistų konsolidacija taip pat leis efektyviau panaudoti sukauptą patirtį ir kompetencijas esamų ir būsimų atsinaujinančios energetikos projektų vystymui, pritraukti naujų talentų bei sustiprinti „Ignitis renewables“ finansinį pajėgumą. Skaičiuojama, kad po įmonių konsolidacijos „Ignitis renewables“ valdomo turto vertė siektų beveik 750 mln. eurų.

Be to, pertvarka siekiama pasiruošti sistemiškai vykdyti Grupės 2021-2024 strateginiame plane numatytą turto rotavimo (angl. asset rotation) strategiją – parduodant iki 49 proc. baigtų statyti gamybos pajėgumų akcijų, siekiant reinvestuoti kapitalą ir uždirbti papildomą grąžą.