UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Įmonės kodas: 303200016
PVM mokėtojo kodas: LT100008194913
Buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius
Korespondencijos adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius

Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT84 7300 0101 3804 4676
Bankas: „Swedbank“, AB

Tel. numeris: +370 5 278 22 72
El. paštas: gpc@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“ – 50,46 %
UAB „Ignitis“ – 1,68  %
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 26,40 %
AB „Ignitis gamyba“ – 21,45 %

Įstatinis kapitalas: 
12 269 066,25 Eur

 

„Ignitis grupės paslaugų centras“ rūpinasi viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, apskaitos, personalo administravimo, ITT priežiūra ir vystymu bei kitomis paslaugomis.

Finansiniai rodikliai 2019 metais:
Pajamos: 17,2  Eur
Veiklos sąnaudos: 12,9  mln. Eur
EBITDA: 4,3 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,8 mln. Eur  
Turtas: 14,7 mln. Eur

Darbuotojų skaičius:
178 (2019 m. gruodžio 31 d.)

Irma Kaukienė
Irma Kaukienė
Generalinė direktorė

Živilė Skibarkienė
Živilė Skibarkienė
Valdybos pirmininkė
AB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir organizacinio vystymo tarnybos direktorė


Mindaugas Keizeris
Mindaugas Keizeris
Valdybos narys
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
Darius Montvila
Darius Montvila
Valdybos narys
UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius