UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Įmonės kodas: 303200016
PVM mokėtojo kodas: LT100008194913
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Korespondencijos adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT84 7300 0101 3804 4676
Bankas: „Swedbank“, AB

Tel. numeris: +370 5 278 22 72
El. paštas: gpc@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“ – 50,46 %
UAB „Ignitis“ – 1,68  %
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 26,40 %
AB „Ignitis gamyba“ – 21,45 %

Įstatinis kapitalas: 
12 269 006,25 Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

„Ignitis grupės paslaugų centras“ rūpinasi viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, apskaitos, personalo administravimo, ITT priežiūra ir vystymu bei kitomis paslaugomis.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2020 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

 

Finansiniai rodikliai 2020 metais (mln. Eur):
Pajamos: 27,5 
Veiklos sąnaudos: 26,5 
Koreguota EBITDA: 5,2 
Grynasis pelnas: 0,9 
Investicijos: 4,2 
Turtas: 21,8
Įsipareigojimai: 8,0 

Darbuotojų skaičius:
472 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Paslaugų centras - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija

Daugiau informacijos apie Grupės paslaugų centro veiklą galite rasti strateginiame plane.

„Ignitis grupės paslaugų centras“ strateginis planas

Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Vertybės, vizija, misija
Laisvai įvedamas tekstas

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas, tobulėjimas.

Korupcijos prevencija
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

Failų sąrašas
Renginių sąrašas
Irma Kaukienė
Irma Kaukienė
Generalinė direktorė
Živilė Skibarkienė
Živilė Skibarkienė
Valdybos pirmininkė
AB „Ignitis grupė“ valdybos narė, Grupės organizacinio vystymo vadovė
Darius Kašauskas
Darius Kašauskas
Valdybos narys
AB „Ignitis grupė“ Grupės finansų ir iždo vadovas