Tikslai

„Ignitis grupė“ savo veiklos ir finansinius tikslus formuoja remdamasi ilgalaikėje strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir prioritetais.

„Ignitis grupės“ 2020 m. veiklos tikslai

„Ignitis grupės“ 2019 m. veiklos tikslai