„Sustainalytics“ įvertino „Ignitis grupės“ aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos rizikas

2020 m. rugsėjo 21 d.
„Sustainalytics“ įvertino „Ignitis grupės“ aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos rizikas
  • „Ignitis grupė“ patenka tarp 20 % geriausiai vertinamų jos pramonės šakos įmonių iš visame pasaulyje „Sustainalytics“ įvertintų 483 bendrovių.
  • Reitingo ataskaitoje įvardijamas ypač tvirtas svarbiausių su aplinkos apsauga, socialiniu atsakingumu ir valdysena (toliau – ASV) susijusių rizikų valdymo gebėjimas.
  • Grupė yra tarp pirmaujančių plečiant žaliąją gamybą Baltijos šalyse.

Nepriklausoma ASV ir įmonių valdymo reitingų, tyrimų bei analizės lyderė „Sustainalytics“ pirmaujančiai Baltijos regione energetikos bendrovei „Ignitis grupė“ suteikė 26,5 balo siekiantį ASV rizikos reitingą.

Toks 2020 m. rugsėjo 17 d. „Sustainalytics“ parengtoje ataskaitoje nurodomas reitingas reiškia, kad rizika, jog „Ignitis grupė“ galėtų būti finansiškai paveikta su ASV susijusių veiksnių, vertinama kaip vidutinė. Svarbiausių Grupei ASV veiksnių valdymo gebėjimas reitingo ataskaitoje įvardijamas kaip stiprus. „Sustainalytics“ pabrėžia, kad su ASV susiję klausimai yra įtraukti į ilgalaikę „Ignitis grupės“ strategiją.

„Ignitis grupė“ patenka į 19 procentilį tarp visame pasaulyje įvertintų bendrovių, kurias jos pramonės šakai (angliškai vadinamai „utilities“) priskiria „Sustainalytics“.

„Ignitis grupei“ suteiktas ASV rizikos reitingas atspindi Grupės įsipareigojimus ir nuoseklius veiksmus einant dekarbonizacijos keliu, siekiant prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir kuriant tvaresnę ateitį. Tvarus su ASV susijusių klausimų sprendimas yra visos organizacijos prioritetas, kuriam didelį dėmesį skiria Grupės valdyba. Ji yra įsteigusi šiuos klausimus koordinuojantį valdybai tiesiogiai atskaitingą Grupės Darnios plėtros komitetą. Valdybos nariams keliami su ASV susiję tikslai, o su svarbiausių šios srities tikslų pasiekimu susieta ir ilgalaikė vadovybės skatinimo programa.

„Ignitis grupės“ ASV rizikos reitingo santrauką galite rasti bendrovės interneto svetainėje adresu www.ignitisgrupe.lt/lt/darnumo-veiklos-ir-rezultatai. Visą reitingo ataskaitą galima įsigyti iš „Sustainalytics“

Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius sako:

„Didžiuojuosi tuo, ką „Ignitis grupė“ pasiekė tiek nuosekliai stiprindama savo gerosios valdysenos sistemas, tiek būdama tarp pirmaujančių Baltijos regiono žaliosios energijos gamybos plėtotojų ir tuo reikšmingai mažindama įtaką aplinkai. „Sustainalytics“ reitingas išryškino mūsų pasiekimus sprendžiant su ASV susijusius klausimus ir parodė, kad esame tarp 20 % geriausiai vertinamų panašia veikla užsiimančių įmonių iš viso pasaulio.

Siekdami strategijoje užsibrėžto tikslo iki 2030 m. žaliosios gamybos pajėgumus padidinti iki 4 GW, taip pat tobulinsime ir kitus su ASV susijusius procesus, kad susijusios rizikos dar labiau mažėtų, o skaidrumas visose Grupės veiklose dar didėtų.“

„Sustainalytics“ yra nepriklausoma aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance) ir įmonių valdymo reitingų, tyrimų bei analizės lyderė. Bendrovės duomenimis remiasi daugybė tvariai investuoti siekiančių investuotojų visame pasaulyje.