Lanksčioji gamyba

Patikima ir lanksti energetikos sistema

 

Svarbiausias uždavinys strateginės generacijos kryptyje – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizavimas ir plėtojimas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra, dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje.

Šis uždavinys tenka grupės įmonei „Ignitis gamyba“, kuri valdo ir plėtoja didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje: Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno hidroelektrinę, kombinuotojo ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę.

„Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais.

Numatytos grupės įmonių investicijos į strateginės generacijos krypties vystymą siekia 600 mln. eurų.

Daugiau apie „Ignitis gamyba“