Rezultatai

Finansiniai rezultatai

 

 

2019

2018*

2017*

2016*

2015*

Pajamos

mln. Eur

1 090,60

1 070,10

1 100,80

1 101,60

1 095,80

EBITDA AVR

 mln. Eur

206,8

145,3

227,2

232,8

172,8

EBITDA marža AVR

%

19,00%

13,60%

20,60%

21,10%

15,80%

Koreguota EBITDA AVR

EURm

259,6

221,3

238,2

233,9

215,8

Koreguota EBITDA marža AVR

%

23,80%

20,70%

21,60%

21,20%

19,70%

EBIT AVR

mln. Eur

82,8

-20,4

97,1

147,4

65,1

Koreguotas EBIT AVR

mln. Eur

149,7

133,6

150,9

155,3

141,6

Grynasis pelnas

mln. Eur

59

-22

93,5

118,4

55,3

Koreguotas grynasis pelnas

mln. Eur

106

99

126,7

117,9

122,5

Investicijos

mln. Eur

455,7

429,3

253,4

240,5

150,4

FFO

mln. Eur

187,0

131,4

223,1

216,1

171,1

 

 

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

2016.12.31

2015.12.31

Visas turtas

mln. Eur

3 198,10

2 853,90

2 505,10

2 432,20

2 339,20

Nuosavas kapitalas

mln. Eur

1 348,60

1 302,50

1 343,60

1 319,50

1 304,50

Grynoji skola APM

mln. Eur

966,5

736

442,3

315,8

251,8

Apyvartinis kapitalas APM

mln. Eur

-1,4

-19,2

-8,8

-34

-8,5

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) APM

%

4,40%

-1,70%

7,00%

9,00%

4,20%

Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) APM

%

8,00%

7,50%

9,50%

9,00%

9,40%

Turto grąža (ROA) APM

%

1,90%

-0,80%

3,80%

5,00%

2,30%

ROCE APM

%

3,80%

-1,10%

5,70%

9,20%

4,30%

Koreguotas ROCE APM

%

6,90%

7,00%

8,80%

9,70%

9,30%

Nuosavo kapitalo lygis APM

%

42,20%

45,60%

53,60%

54,30%

55,80%

Grynoji skola/EBITDA APM

Kartais

4,67

5,07

1,95

1,36

1,46

Koreguota grynoji skola/ EBITDA APM

Kartais

3,72

3,33

1,86

1,35

1,17

FFO/Grynoji skola APM

%

19,30%

17,80%

47,80%

64,90%

65,10%

 

 

 

 

 

 

 

* 2019 m. pasikeitus AVR skaičiavimui, 2018 m. atitinkami skaičiai ir rodikliai buvo perskaičiuoti pagal 2019 m. skaičių ir rodiklių skaičiavimo principą. 2019 m. buvo pakeistos koreguotos EBITDA ir koreguoto grynojo pelno formulės. Koreguotos EBITDA skaičiavimas papildytas dviem jaunais koregavimais: i) parduoto ilgalaikio turto pardavimo rezultatu bei ii) naujų vartotojų koregavimu (daugiau informacijos pranešimo skiltyje Koreguota EBITDA). Koreguoto grynojo pelno skaičiavimas papildytas keturiais koregavimais: i) ilgalaikio turto pardavimo rezultato eliminavimu, ii) naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų piniginiu efektu , iii) laikinais išvestinių priemonių rinkos vertės pokyčiais bei iv) ATL rinkos vertės pasikeitimu (daugiau informacijos pranešimo skiltyje Koreguotas grynasis pelnas).

Veiklos rezultatai

Elektros energija

 

2019

2018

2017

2016

2015

Paskirstyta elektros energija

TWh

9,55

9,59

9,22

8,98

8,53

Pagaminta elektros energija

TWh

1,06

1,01

1,28

1,49

2,01

Žaliosios gamybos dalis

%

97,68 %

93,38 %

89,14 %

67,13 %

48,30 %

Žaliosios energijos gamyba

TWh

1,04

0,94

1,14

1,00

1,00

Žaliosios gamybos galia

MW

1350

1256

1159

1159

1117

Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai

MW

1077

1077

1043

1043

1001

Statomi Žaliosios gamybos pajėgumai

MW

210

116

116

0

0

Vystomi Žaliosios gamybos pajėgumai

MW

63

63

0

116

116

Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje

TWh

5,86

5,91

5,43

4,93

4,49

Lietuva

TWh

5,03

5,22

4,78

4,79

4,49

Latvija

TWh

0,83

0,69

0,66

0,14

-

Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje

TWh

4,71

0,70

0

-

-

Nauji prijungimai ir galios padidinimai

tūkst. vnt.

40,15

30,98

29,64

29,36

28,50

SAIDI

min.

91,79

81,37

137,83

172,92

106,53

SAIFI

vnt.

1,31

1,14

1,32

1,25

1,06

Dujos

 

2019

2018

2017

2016

2015

Paskirstyta dujų

TWh

6,97

7,60

7,37

7,39

6,83

Parduota dujų

TWh

9,83

11,33

11,47

11,31

14,49

Nauji prijungimai ir galios padidinimai

tūkst. vnt.

11,79

14,74

12,53

5,29

4,08

SAIDI

min.

1,25

0,606

1 161

0,529

1 034

SAIFI

vnt.

0,008

0,006

0,007

0,006

0,007