Rezultatai

Finansiniai rezultatai

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Pajamos

mln. EUR

973

1 096

1 102

1 101

1 254

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos

mln. EUR

612,4

774,0

727,5

740,5

974,5

Veiklos sąnaudos

mln. EUR

143

152

136

132

127

EBITDA

mln. EUR

217,5

172,8

232,8

227,2

149,9

EBITDA marža

%

22,4%

15,8%

21,1%

20,6%

12,0%

Koreguota EBITDA

mln. EUR

216,9

215,8

234,6

238,7

225,2

Koreguota EBITDA marža

%

22,3%

19,7%

21,3%

21,7%

18,0%

EBIT

mln. EUR

-390,9

65,1

147,4

97,1

-5,2

FFO

mln. EUR

199,4

171,1

216,1

223,1

137,1

Grynasis pelnas

mln. EUR

-280,0

55,3

118,4

93,5

-7,9

Grynojo pelno marža 

%

-28,8%

5,0%

10,7%

8,5%

-0,6%

Koreguotas grynasis pelnas

mln. EUR

118,2

124,5

117,7

130,1

116,4

Koreguoto grynojo pelno marža

%

12,2%

11,4%

10,7%

11,80%

9,3%

Investicijos

mln. EUR

153,5

150,4

240,5

253,4

411,3

 

 

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

Visas turtas

mln. EUR

2 369,2

2 339,2

2 432,2

2 505,1

2 854,1

Nuosavas kapitalas

mln. EUR

1 308,9

1 304,5

1 319,5

1 343,6

1 316,6

Finansinės skolos

mln. EUR

391,6

420,7

494,4

614,1

864,5

Grynoji skola 

mln. EUR

175,9

251,8

315,8

442,3

736,0

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

%

-18,1%

4,2%

9,0%

7,0%

-0,6%

Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE)

%

9,00%

9,50%

9,00%

9,80%

8,80%

Nuosavo kapitalo lygis 

%

55,2%

55,8%

54,3%

53,6%

46,1%

Grynoji skola / EBITDA

kartais

0,81

1,46

1,36

1,95

4,91

Grynoji skola / Koreguota EBITDA

kartais

0,81

1,17

1,35

1,85

3,27

Grynoji skola / Nuosavybės santykis

%

13,4%

19,3%

23,9%

32,9%

55,9%

FFO / Koreguota grynoji skola

%

113,4%

68,1%

68,4%

50,4%

18,6%

Parsisiųsti rezultatus (excel)

Veiklos rezultatai

Elektros energija

 

2014

2015

2016

2017

2018

Paskirstytas el. energijos kiekis

TWh

8,39

8,53

8,98

9,22

9,59

Paskirstyta nepriklausomų tiekėjų vartotojams

TWh

5,17

5,41

5,83

6,00

6,17

Visuomeninis ir garantinis tiekimas

TWh

3,22

3,12

3,15

3,22

3,42

Pagaminta el. energijos (įtraukiant Kruonio HAE)

TWh

1,84

2,01

1,49

1,28

1,01

Pagaminta el. energijos dalis iš AEI (neįtraukiant Kruonio HAE)

TWh

0,32

0,27

0,49

0,59

0,46

Parduotas el. energijos kiekis

TWh

4,49

4,49

4,93

5,43

5,82

Visuomeninis ir garantinis tiekimas

TWh

3,22

3,12

3,15

3,22

3,42

Pardavimų mažmeninėje rinkoje kiekiai

TWh

1,27

1,37

1,78

2,21

2,40

Naujai prijungtų vartotojų skaičius

tūkst. vnt.

26,43

28,50

29,36

29,64

30,98

Dujos

 

2014

2015

2016

2017

2018

Paskirstytas dujų kiekis

TWh

7,77

6,83

7,39

7,37

7,6

Parduotas dujų kiekis

TWh

8,31

14,49

11,31

11,47

10,77

Įsigytas dujų kiekis

TWh

-

14,56

11,77

11,88

10,30

Įsigytas SGD kiekis

TWh

-

4,81

7,55

6,35

5,25

Įsigytas gamtinių dujų kiekis

TWh

-

9,75

4,22

5,53

5,05

Naujai prijungtų vartotojų skaičius

tūkst. vnt.

3,59

4,08

5,29

12,53

14,74

Parsisiųsti rezultatus (excel)