Pranešėjų apsauga

„Ignitis grupė“ vykdo savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų. Konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą – garantuojame.

Pranešimus apie pažeidimus „Ignitis grupė“, AB gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su „Ignitis grupė“, AB sutartiniais santykiais.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka .

Pranešti galite apie:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su „Ignitis grupė“, AB.

Pranešimo pateikimo būdai:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu [email protected]
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į „Ignitis grupė“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius.
Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka „Ignitis grupė“, AB Verslo atsparumo tarnybos už pverslo saugos funkciją atsakingi darbuotojai. Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Aktualūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo