Pradėta dviejų nepriklausomų narių atranka į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą

2020 m. liepos 30 d.
Pradėta dviejų nepriklausomų narių atranka į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą

Lietuvos Respublikos finansų ministerija paskelbė dviejų nepriklausomų narių atranką į tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą. Paraiškas į šią poziciją kandidatai kviečiami teikti iki šių metų rugpjūčio 18 d.

„Ignitis grupės“ stebėtojų taryba yra sudaroma iš 7 narių – dviejų akcininkų atstovų ir penkių nepriklausomų narių. Sprendimas išplėsti bendrovės stebėtojų tarybos sudėtį priimtas atsižvelgus į užsienio šalių gerosios valdysenos pavyzdžius ir praktiką, susijusią su kolegialių organų formavimu. Pagal ją įmonių kolegialiuose organuose turėtų veikti įvairiapuses kompetencijas turintys nariai, o patį kolegialų organą sudaryti pakankamas asmenų skaičius, kad būtų užtikrinta įmonės veiklos srityje reikalingų kompetencijų visuma. 

Tarp kandidatams į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą keliamų reikalavimų yra ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis tarptautinėje įmonėje su ne mažesnėmis kaip 1 mlrd. eurų pajamomis ir (ar) turtu. Būsimi nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai privalo turėti ir patirtį dirbant įmonėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama į juos įtraukti.

Su visais kandidatams į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos narių vietą keliamais reikalavimais galima susipažinti oficialiuose skelbimuose.

Kandidatų į nepriklausomus „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos narius atranką vykdys vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra „Friisberg and Partners International“.

Finansų viceministras Darius Sadeckas teigia, kad dviejų naujų nepriklausomų narių prisijungimas leis užtikrinti dar sklandesnį „Ignitis grupės“ valdymą ir strateginių projektų įgyvendinimą.

„Naujų narių prisijungimas prie stebėtojų tarybos kilstelės ir taip aukštai iškeltą bendrovės korporatyvinio valdymo kartelę. Tą rodo ir 2019 m. paskelbtas Valdymo koordinavimo centro gerojo valdymo indeksas – „Ignitis grupės“ valdysena buvo pripažinta geriausia tarp valstybės valdomų įmonių.

Svarbiausia stebėtojų tarybai keliama užduotimi, kaip ir anksčiau, išlieka efektyvi, skaidri ir sklandi visų „Ignitis grupės“ įmonių veikla bei atnaujintoje ilgalaikės veiklos strategijoje įtvirtintų tikslų įgyvendinimas. Tikimės, kad prie stebėtojų tarybos prisijungę nauji nariai aktyviai prisidės prie Grupės įsipareigojimų tęstinumo“, – sako Finansų viceministras D.Sadeckas.

Išrinkti nariai į Grupės stebėtojų tarybą būtų skiriami iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. – dabartinės Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

„Ignitis grupėje“ yra suformuoti trys stebėtojų tarybos komitetai: rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos, audito bei skyrimo ir atlygio.

Šiuo metu nepriklausomais „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nariais yra Darius Daubaras, kuris yra stebėtojų tarybos pirmininkas ir Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys, Skyrimo ir atlygio komitetui vadovaujanti Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas Andrius Pranckevičius. Finansų ministerijos atstovėmis stebėtojų taryboje yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė Daiva Kamarauskienė ir Audito bei Skyrimo ir atlygio komitetų narė Aušra Vičkačkienė.