Paramos fondo veiklos ataskaitos

Vienintelės Lietuvos energijos paramos fondo (toliau – Fondas) steigėjos ir dalininkės AB „Ignitis grupė“ 2018 m. kovo 19 d. valdybos sprendimu buvo pritarta Fondo veiklos nutraukimo procedūrų iniciavimui. Dėl šios priežasties Fondas nebeplanuoja teikti paramos ar tęsti veiklos ateityje.

Nuo 2018 m. Fondas nebegauna ir nebeskiria paramos. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, būdama AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytoja, 2018 m. balandžio 13 d. sprendimu pritarė Fondo veiklos nutraukimo procedūrų iniciavimui.

Šiuo metu jau baigtas projektų, kuriems Fondas paramą skyrė 2017 m., įgyvendinimas bei atsiskaitymas už jų įgyvendinimą. Fondas nebegauna ir neskiria paramos bei kitokios pagalbos juridiniams ar fiziniams asmenims. Inicijuojamos Fondo likvidavimo procedūros.

Fondo veiklos ataskaitos: