Parama

Stiprinant skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, nuo 2018 m. „Ignitis grupė“ ir jos įmonės paramos neskiria.

„Lietuvos energijos“ paramos fondą, per kurį anksčiau buvo teikiama parama, ruošiamasi likviduoti.

Nauji kvietimai teikti paraiškas paramai gauti nebebus teikiami, paraiškos nesvarstomos.