PROCESŲ GRUPĖS VADOVAS (-Ė)

Energijos skirstymo operatorius
Vilnius
Klientų aptarnavimas
Jaunesnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-01-31

Ar norite tapti įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie mūsų komandos ir padėtų mums rūpintis operacijų skyriaus veikla. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, o savo ruožtu ieškote prasmingo darbo, suteikiančio augimo galimybes, kviečiame jungtis prie mūsų. 

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Modeliuoti bei derinti procesus su suinteresuotomis šalimis;
 • Inicijuoti pokyčius po teisės aktų pasikeitimo ar IT programų pakeitimo;
 • Siūlyti ir inicijuoti IT programų pakeitimus, susijusius su procesų grupėmis;
 • Formuoti darbo grupes inicijuotų pokyčių įgyvendinimui, kelti darbo grupėms tikslus, organizuoti darbus darbo grupėje, analizuoti ir peržiūrėti darbo grupės atliktus darbus;
 • Atsakyti už reikiamą pakankamą ir savalaikę vidinę bei išorinę komunikaciją apie procesų pokyčius;
 • Užtikrinti efektyvią procesų, priklausančių valdomai procesų grupei, priežiūrą ir kontrolę, analizuoti rezultatus, identifikuoti tobulintinas vietas, inicijuoti ir valdyti pokyčius iki galutinio užsibrėžto rezultato pasiekimo;
 • Siūlyti priemones, užtikrinančias efektyvias procesų grupių stebėjimo ir analizės galimybes;
 • Inicijuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, kurie reikalingi veiklos užtikrinimui.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę nei 1-2 metų patirtį procesų rengimo, kontrolės srityse ir projektų valdyme;
 • Gebate dirbti su verslo procesų modeliavimo programomis (Bizagi ir kt.);
 • Turite puikius veiklos planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžius;
 • Turite gerus analitinius įgūdžius (gebate rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją, išskirti jos esmę, lyginti ir apibendrinti duomenis, teikti išvadas bei rekomendacijas įvertinant platesnį situacijos kontekstą, įvertinti ir nustatyti proceso rodiklius);
 • Turite procesų grupių analizės ir tobulinimo įgūdžius;
 • Išmanote proceso valdymo įrankius ir metodus bei gebi juos taikyti praktikoje.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsite laisvę imtis pokyčių ir galimybę prisidėti prie tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklos;
 • Kartu su profesionalia komanda imsitės unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių ;
 • Ne tik matysite, kaip gimsta inovacijos, bet ir imsitės pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdami prie valstybei svarbių energetikos projektų ;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).

 

Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2561 iki 3688 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) užtikrina nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies žmonėms. Bendrovė eksploatuoja bei prižiūri elektros ir dujų skirstomuosius tinklus, stiprina jų patikimumą, taip pat diegia išmaniuosius sprendimus, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu, garantiniu elektros ir dujų tiekimu.

ESO rūpinasi daugiau nei 126 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis, eksploatuoja per 9 tūkst. km dujotiekių.

www.eso.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.