FINANSŲ IR ADMINISTRAVIMO DIREKTORIUS (-Ė) (UAB "VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ")

Vilniaus kogeneracinė jėgainė
Vilnius
Valdymas
Vadovas
Sutartis

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-09-28

Ar norite tapti įmonės „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ dalimi?

Kviečiame prisidėti prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Efektyvaus Bendrovės finansinių išteklių valdymo, siekiant įgyvendinti Bendrovės tikslus, užtikrinimas, finansinių srautų valdymas, skolintų išteklių pritraukimas;
 • Finansinės, mokesčių ir valdymo apskaitos organizavimas, veiklos finansinio planavimo, biudžetų, veiklos rezultatų analizės ir kontrolės vykdymas;
 • Finansinės atskaitomybės, metinių, tarpinių pranešimų bei reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo užtikrinimas;
 • Lyderystės pavyzdžio demonstravimas įkvepiant, komunikuojant viziją komandai ir įgalinant komandą veikti bei ją ugdant;
 • Bendrovės veiklos strategijos formavimo, jos įgyvendinimo kontrolės, taip pat veiklos rodiklių stebėsena ir jos tobulinimas;
 • Projektų ekonominio – finansinio vertinimo, investicijų kontrolės, investicijų derinimo reguliuojančiose institucijose procesų užtikrinimas;
 • Tinkamos ES paramos administravimo užtikrinimas bei Bendrovės rangos ir kitų sutarčių finansinių klausimų valdymas;
 • Santykių su išorės institucijomis bei klientais palaikymas, atstovavimas reguliuojančiose institucijose;
 • Teikiamų reguliuojamų paslaugų (šilumos ir elektros energijos gamyba) kainodarų parengimo ir pagrindimo koordinavimas, komercinės veiklos kainodarų rengimas ir vertinimo užtikrinimas;
 • Bendrovės rizikų valdymo proceso koordinavimas.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite ne mažesnę nei 5 metų profesinę patirtį finansų srityje, iš jų - ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo patirtį (darbo patirtis reguliuojamame energetikos sektoriuje – privalumas);
 • Išmanote tarptautinius apskaitos, turto ir verslo vertinimo standartus Bendrovės veiklą reguliuojančius teisės aktus;
 • Turite patirties sėkmingai motyvuoti, įkvėpti bei burti komandą;
 • Mąstote analitiškai ir strategiškai, gebate efektyviai ir kūrybiškai spręsti kylančias problemas;
 • Turite patirties ir gebate efektyviai veikti matricinėje struktūroje;
 • Turite patirties dirbant su apskaitos ir/ar finansinėmis IT sistemomis (privalumas);
 • Dalyvaujate CFA ir/arba ACCA programose (privalumas);
 • Puikiai mokate lietuvių ir anglų kalbas raštu ir žodžiu;
 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (finansų, verslo vadybos ar ekonomikos srityse);
 • Turite nepriekaištingą reputaciją.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidėsite prie unikalių valstybei svarbių energetikos projektų kūrimo;
 • Prisidėsite prie naujų technologijų ir inovacijų diegimo;
 • Tapsite ilgametę patirtį turinčios, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse komandos dalimi;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 5133 iki 7391 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) –  bendrovė, įsteigta plėtoti naujos atliekų ir biokuro kogeneracinės jėgainės projektą Vilniuje. Lietuvos Vyriausybės pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu, jėgainė padeda spręsti atliekų tvarkymo problemas ir padeda Lietuvai siekti Europos Sąjungos Žiedinės ekonomikos tikslų.

www.vkj.lt 

„Ignitis grupė“ – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

https://ignitisgrupe.lt/