DATA HUB JUNIOR JAVA DEVELOPER

Ignitis grupės paslaugų centras
Vilnius
Informacinės technologijos
Jaunesnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-10-05

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupės paslaugų centras“ dalimi?

Ieškome motyvuotos, linksmos ir mėgstančios komunikuoti asmenybės - kolegos, kuris (-i) prisijungtų prie Data Hub vystymo komandos. Mūsų komandoje būsite vertinama (-s) ne tik už žinias, bet ir mokėjimą komunikuoti ir išsakyti savo nuomonę vystant produktą. 

Data Hub jau labai netolimoje ateityje taps pagrindine Lietuvos energetikos sektoriaus ašimi, palaikančia pagrindinius rinkos procesus, užtikrinančius nenutrūkstamą ir efektyvią energijos paslaugų teikimo grandinę klientui.  Duomenų mainų platforma reikalinga visiems – vartotojui, verslui, valstybei, mokslui. Tad prie produkto dirba didelę patirtį energetikos sektoriuje sukaupę ekspertai ir verslo atstovai, kurie rūpinasi projekto įgyvendinimu, taip pat tinkamu visų suinteresuotųjų šalių įtraukimu, finansavimu bei tolimesne projekto vizija ir plėtra apskritai. Antroji komandos dalis – informacinių technologijų komanda, turinti tokio lygio projektui vystyti reikiamos kompleksinės kompetencijos. Platforma „auginama“ palaipsniui, taip vadinamuoju Agile metodu, kuomet, atsižvelgiant į rinkos vystymosi prioritetus ir užsitikrinama, jog pirmiausia būtų įgyvendinami svarbiausi ir didžiausią vertę rinkos dalyviams kuriantys pokyčiai.

Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Tikimės, kad Jūs:

Jei bent 2-iems dalykams galite pasakyti TAIP - tai laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo!

  • Turite patirties su Java;
  • Supratimas, kaip veikia Git versijavimas Jums nėra svetimas;
  • Būtų super, jei dar turėtumėte patirties su duomenų bazėmis ar darbu Linux aplinkose; 
  • Pasižymite atvirumu (vertinam, kai gebame kalbėti atvirai ne tik apie gerus dalykus, bet ir už argumentuotą kritiką) .

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

  • Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidėsite prie ilgalaikių tiek valstybei, tiek Ignitis grupei svarbių energetikos projektų kūrimo;
  • Turėsite galimybę su profesionalia komanda imtis unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
  • Turėsite galimybę naudoti naujausias technologijas;
  • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip prisidėdamas (-a) prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo;
  • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, lankstų darbo grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 1337 iki 2214 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis grupės paslaugų centras“ –  vidinis paslaugų centras, teikiantis IT, pirkimų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo, teisinių, komunikacijos, turto ir dokumentų valdymo  paslaugas visoms „Ignitis grupės“ įmonėms.

www.ignitisgrupe.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.