VEIKLOS PLĖTROS VADOVAS (-Ė)

Ignitis gamyba
Elektrėnai
Projektų valdymas
Vyresnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-07-08

Ar norite tapti įmonės „Ignitis gamyba“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie mūsų komandos ir padėtų mums rūpintis projektine plėtros veikla. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Užtikrinti Kruonio  5-o agregato projekto įgyvendinimą numatyta apimtimi ir terminais;
 • Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti darbo organizavimo ir personalo klausimus, savo kompetencijos ribose būti atsakingu už iškeltų tikslų įgyvendinimą;
 • Užtikrinti efektyvų Kruonio  5-o agregato projekto vykdymui priskirtų finansinių resursų valdymą ir naudojimą;
 • Užtikrinti sklandų darbą su Rangovais ir Kruonio  5-o agregato projekto vykdymą prižiūrinčiu FIDIC inžinieriumi;
 • Užtikrinti Rangovų ir FIDIC inžinieriaus pateikiamos dokumentacijos savalaikę ir kokybišką peržiūrą, pastabų teikimą ir dokumentų patvirtinimą;
 • Koordinuoti ir plėtoti bendradarbiavimą bei dalykinių ryšių palaikymą su kitais Bendrovės padaliniais bei išoriniais partneriais nustatytų įgaliojimų ribose;
 • Dalyvauti Projekto įgyvendinimo metu vykstančiuose bandymuose ir pridavimo procedūrose;
 • Atstovauti Bendrovę valstybės institucijose ir santykiuose su PSO pagal savo veiklos sritis.

Tikimės, kad Jūs:

 • Aukštasis išsilavinimas techninių/fizinių ar verslo vadybos mokslų srityse;
 • Vadovavimo padaliniui didelėje organizacijoje patirtis;
 • Projektų valdymo ir sėkmingo įgyvendinimo patirtis;
 • Vadovavimo didelių projektų įgyvendinimui patirtis – ne mažiau 1 projektas;
 • Projektų ir/ar programų ir jų portfelio valdymo principų, įrankių puikus išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
 • Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su statybų sektoriumi, išmanymas;
 • Lankstumas, gebėjimas adaptuotis prie besikeičiančios situacijos aplinkybių, geri konfliktų valdymo įgūdžiai;
 • Analitinis, kritinis, kūrybinis mąstymas bei orientaciją į rezultatą, gebėjimas valdyti daug informacijos vienu metu;
 • Puikūs komunikavimo, bendradarbiavimo ir derybų vedimo įgūdžiai.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsi galimybę dalyvauti unikalių valstybei svarbių projektų kūrime;
 • Prisidėsi prie naujų technologijų ir inovacijų diegimo;
 • Kartu su profesionalia komanda imsiesi unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Turėsi plačias profesinio tobulėjimo ir augimo galimybes, o mokysiesi iš savo srities geriausiųjų;
 • Galėsi ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip prisidėdamas (-a) prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo;
 • Turėsi papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinio darbo, lankstaus grafiko galimybes ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3940 iki 5673 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

 

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.