AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ FINANSŲ IR ADMINISTRAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS (-Ė) IR VALDYBOS NARYS (-Ė)

Energijos skirstymo operatorius
Vilnius
Valdymas
Vadovas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-07-15

Ar norite tapti įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ dalimi?

Skelbiama atranka į AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansų ir administravimo tarnybos direktoriaus (-ės) (CFO) ir valdybos nario (-ės) poziciją. Kviečiame prisidėti prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo. 

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Tinklų verslo segmento krypties vystymo koordinavimas „Ignitis grupė“ strategijos apimtyje;
 • Efektyvaus Bendrovės finansinių išteklių valdymo, siekiant įgyvendinti Bendrovės tikslus, užtikrinimas, finansinių srautų valdymas;
 • Finansinės, mokesčių ir valdymo apskaitos organizavimas, veiklos finansinio planavimo, biudžetų, veiklos rezultatų analizės ir kontrolės vykdymas;
 • Finansinės atskaitomybės, metinių, tarpinių pranešimų bei reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo užtikrinimas;
 • Projektų ir investicijų ekonominio – finansinio vertinimo, investicijų kontrolės, investicijų derinimo reguliuojančiose institucijose procesų užtikrinimas;
 • Reguliuojamą veiklą reglamentuojančių  teisės aktų formavimo, keitimo ir/ar tobulinimo koordinavimas Bendrovėje, reguliuojamų paslaugų kainodarų parengimo ir pagrindimo koordinavimas;
 • Administravimo, veiklos palaikymo ir turto valdymo, IT ir projektų valdymo sričių darbo organizavimas;
 • Ryšių su interesuotomis šalimis kūrimas ir palaikymas (stebėtojų taryba, Bendrovės akcininkais, valstybės institucijomis, kontrolę ir priežiūrą vykdančiais subjektais ir kt.), Bendrovės atstovavimas reguliuojančiose institucijose;
 • Vertybėmis grįstos lyderystės puoselėjimas Bendrovėje. 

Tikimės, kad Jūs:

Atitinkate keliamus profesinius, bendruosius ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie yra taikomi kandidatams į AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansų ir administravimo tarnybos direktoriaus (-ės) ir valdybos nario (-ės) poziciją. 

Bendrieji reikalavimai: 

 • Ne žemesnis nei aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintinas (finansų, verslo vadybos ar ekonomikos srityje); 
 • Įmonės ar įmonių grupės veiklos finansų planavimo, veiklos rezultatų analizės bei pokyčių įgyvendinimo patirtis;
 • Patirtis atstovaujant organizacijai santykiuose su trečiosiomis šalimis;
 • Lyderystė ir orientacija į rezultatą, puikūs komunikavimo, bendradarbiavimo su interesuotomis šalimis gebėjimai;
 • Gebėjimas bendradarbiauti vadovų komandoje ir ugdyti komandos kompetencijas;
 • Nepriekaištinga reputacija.  

Profesiniai reikalavimai: 

 • Tarptautinių apskaitos, turto ir verslo vertinimo standartų išmanymas; 
 • Ne mažesnė nei 5  metų profesinė patirtis didelių įmonių finansų valdymo srityje, iš jų - ne mažesnė nei 3 metų patirtis aukščiausio lygmens vadovo ar pan. pozicijose (darbo patirtis reguliuojamame energetikos sektoriuje – privalumas);
 • Darbo patirtis reguliuojamame versle ir/ar energijos skirstymo srityje bei geras Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų išmanymas būtų privalumas;
 • Gebėjimas veikti kompleksiškoje ir dinamiškoje aplinkoje, dirbti matricinėje struktūroje;
 • Analitinis ir strateginis mąstymas, gebėjimas efektyviai ir kūrybiškai spręsti kylančias problemas, puikūs sprendimų priėmimo, derybiniai gebėjimai;
 • Labai geri anglų ir lietuvių kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu. 

Papildomi privalumai: 

 • Korporatyvinės valdysenos žinios;
 • Darbo kolegialiuose organuose patirtis;
 • CFA ir/arba ACCA kvalifikacijos sertifikatas;
 • Patirtis dirbant su apskaitos ir/ar finansinėmis IT sistemomis; 
 • Energetikos sektoriaus veikimo principų supratimas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų žinios/supratimas Lietuvos ir Europos kontekste; 
 • Patirtis dirbant su viešojo intereso institucijų suinteresuotomis šalimis (angl. governmental institutions). 

 

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

Turėsite galimybę kartu kurti energetiškai sumanų pasaulį ir tvaresnę ateitį. Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena nuolatinius pokyčius – įgyvendinkite juos ir kurkime vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją.

Papildoma informacija kandidatams:

Valdybos nario (-ės) veiklai apsibrėžti sudaroma civilinė sutartis, kurios terminas iki dabar veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t.y. 2022-12-26. Už veiklą Bendrovės valdyboje skiriamas fiksuotas mėnesinis veiklos valdyboje atlygis.

Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 6665 iki 9598 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra tarptautinės „Ignitis grupės“ dalis: vienas iš dviejų pagrindinių grupės veiklos segmentų. Pagrindinės ESO veiklos yra: patikimos infrastruktūros užtikrinimas efektyviai investuojant, diegiant išmanius sprendimus ir energijos persiuntimas šalies gyventojams bei įmonėms; žaliosios transformacijos ir rinkos paslaugų įgalinimas per prielaidas atsinaujinančiai energetikai, elektromobilumui bei per skaitmeninius ir platforminius sprendimus rinkos dalyviams.

ESO rūpinasi daugiau nei 126 tūkst. km elektros linijų, eksploatuoja per 9 tūkst. km dujotiekių. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.