ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS VADOVAS (-Ė) (TURBINŲ PRIEŽIŪRA)

Ignitis gamyba
Elektrėnai
Inžinerija
Vyresnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-07-06

Ar norite tapti įmonės „Ignitis gamyba“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie planavimo skyriaus Technologinės įrangos ir mechanikos komandos ir padėtų mums rūpintis įrenginių eksploatacijos ir priežiūros veikla. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Organizuoti Elektrėnų komplekso, Kombinuoto ciklo bloko dujų ir garo turbinų, technologinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 • Teikti pasiūlymus investiciniams darbams, reikalingiems įgyvendinti Elektrėnų komplekse;
 • Organizuoti atsakingų - veikiančių objektų defektų ir trūkumų šalinimo procesus, vykdyti jų kontrolę;
 • Inicijuoti reikiamų sutarčių Elektrėnų komplekso  įrenginių techninei priežiūrai sudarymą ir organizuoti šių sutarčių vykdymą bei kontrolę;
 • Organizuoti Elektrėnų komplekso įrenginių remontui ir techninei priežiūrai reikiamo avarinių atsargų rezervo palaikymą;
 • Dalyvauti Bendrovės projektinėje veikloje, vykdant priskirtus investicinius projektus;
 • Įgyvendinti veiklos meistriškumo programą, taikant kasdienio veiklos valdymo/tobulinimo įrankius.

Tikimės, kad Jūs:

 • Esate įgijęs aukštąjį  išsilavinimą inžinerijos srityje;
 • Turite patirties technologinių įrenginių, dujų ir/arba garo turbinų, katilų techninės priežiūros darbų organizavime;
 • Išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, norminius dokumentus ir taisykles, reglamentuojančias veiklą energetikos srityje;
 • Turite geras anglų kalbos žinias;
 • Turite gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis įgūdžius;
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdamas (-a) prie šalies energetikos poreikį užtikrinančių projektų;
 • Kartu su profesionalia komanda imsitės unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, projektų;
 • Dalyvausite vidinių ir išorinių mokymų programose, mokysiesi iš savo srities ekspertų;
 • Gausite motyvuojantį atlyginimą ir visas priemones geriems darbo rezultatams užtikrinti. 
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2561 iki 3688 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.