ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS VADOVAS (-Ė)

Ignitis gamyba
Kruonis
Gamyba
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-10-04

Ar norite tapti įmonės „Ignitis gamyba“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie „Ignitis gamyba“  komandos ir padėtų mums kartu siekti bendrų tikslų. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus: 

 • Planuoti Kruonio hidroelektrinės 0,4-6 kV relinių apsaugų ir automatikos (toliau RAA), 110 - 330 kV RAA, nuolatinės srovės skydų (NSS), žadinimo sistemų, pagalbinių RAA sistemų ir kitų elektrotechninės dalies techninės priežiūros ir remonto darbus, organizuoti šių darbų vykdymą bei kontrolę;
 • Užtikrinti įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės stovį vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, prisiimant atsakomybę už priskirtos įrangos priežiūrą;
 • Darbus planuoti ir skirstyti atsakingoms komandoms per dedikuota įrenginių turto valdymo sistemą MAXIMO;
 • Po atliktų kapitalinių remontų dalyvauti Kruonio hidroelektrinės elektrotechninės dalies, paleidimo ir derinimo procese;
 • Vykdyti medžiagų ir paslaugų viešųjų pirkimų specifikacijų formavimą, pasiūlymų vertinimą, organizuoti jų apskaitą.
 • Planuoti Kruonio hidroelektrinės 0,4-6 kV relinių apsaugų ir automatikos (toliau RAA), 110 - 330 kV RAA, nuolatinės srovės skydų (NSS), žadinimo sistemų, pagalbinių RAA sistemų ir kitų elektrotechninės dalies sistemų reikalingą investicinį ir remontinį biudžetą;
 • Vystyti aprobuotus investicinius projektus, užtikrinti savalaikį jų įgyvendinimą;
 • Išpildomosios ir eksploatacinės dokumentacijos ruošimas, vertinimas bei sisteminimas;
 • Kontroliuoti rangovinių įmonių darbus, vykdyti jų priežiūrą ir užtikrinti darbų kokybę;
 • Vykdyti veiklos meistriškumo programą, taikant kasdienio veiklos valdymo/tobulinimo įrankius.

 

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį inžinerinį išsilavinimą;
 • Išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, norminius dokumentus ir taisykles, reglamentuojančias veiklą energetikos srityje;
 • Turite ne mažesnę nei 5 metų profesinę ( elektrotechnikos ar automatikos įrenginių ar inžinerinių tinklų ar automatinių valdymo sistemų ar informacinių technologijų ar fizinės saugos ar gaisro saugos įrenginių) techninės priežiūros darbų organizavimo patirtį;
 • Turite ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo atestatą, puikius techninių brėžinių, schemų bei dokumentų skaitymo ir supratimo įgūdžius;
 • Gebate dirbti su keliomis užduotimis/projektais vienu metu, turite gerus analitinio mąstymo, planavimo ir komunikavimo įgūdžius;
 • Turite gerus darbo MS Office programomis įgūdžius;
 • Turite geras anglų kalbos žinias;
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai:

 • Energetinių įrenginių turto valdymo sistemos MAXIMO principų išmanymas;
 • Hidroelektrinių ar šiluminių jėgainių elektrotechninės dalies, technologinių procesų išmanymas;
 • Generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo (tinklo kodekso) išmanymas;
 • Atestatai reglamentuojantys darbą su elektrotechnikos, elektros energijos tiekimo ir skirstymo, elektros tinklų, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginėmis signalizacijomis, gaisrinėmis signalizacijomis turėjimas būtų privalumas.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Tapsite ilgametę patirtį turinčios, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse komandos dalimi;
 • Dirbsite su moderniomis, aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkančiomis priemonėmis;
 • Turėsite plačias profesinio tobulėjimo ir augimo galimybes, o mokysitės iš savo srities geriausiųjų;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, papildomas laisvas dienas, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2561 iki 3688 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.