„Ignitis grupė“ į sektoriaus tvarumo didinimą siekia labiau įtraukti tiekėjus – kvies stiprinti taikomas verslo praktikas

2023 m. rugsėjo 13 d.
ign

Siekdama padėti savo tiekėjams atitikti Tiekėjų etikos kodekso reikalavimus, „Ignitis grupė“ imasi naujos iniciatyvos – verslui aktualią informaciją skelbs Grupės interneto svetainėje, kur bus pasiekiami ekspertų pranešimai, aptariamos žaliųjų pirkimų tendencijos, naujienos apie taikomus standartus, aplinkos apsaugos kriterijus ir reikalavimus. Reguliariai atnaujinama informacija padės pirkimų dalyviams atitikti Grupės Tiekėjų etikos kodekso reikalavimus, stiprins jų įtrauktį tvarumo temomis.

„Tiekėjų etikos kodeksas ir rinkos dalyvių švietimas žaliųjų pirkimų srityje yra išties svarbios priemonės skatinant tiekėjus skirti didesnį dėmesį darniam vystymuisi, įmonės socialinės atsakomybės tikslams, verslo etikai ir skaidriai konkurencijai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Dėl to tokia iniciatyva gali prisidėti prie atsakingų bei darnių viešųjų pirkimų praktikų įtvirtinimo ir yra sveikintina“, – sako Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Darius Vedrickas.

„Ignitis grupė“, įvertinusi kaip tiekėjams sekasi laikytis Grupės tiekėjų etikos kodekse apibrėžtų verslo praktikų, identifikavo tvarumo sritis, kuriose partneriai turi stiprintinų veiklos aspektų – atliktas vertinimas atskleidė, kad dalis įmonių šiai dienai vis dar netaiko prevencinių priemonių, siekiant mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nėra inkorporavusios žiedinės ekonomikos principų įmonės veikloje, iki galo pritaikiusios LR Darbo kodekse įtvirtintų pokyčių, apibrėžiančių darbuotojų teises. Pagal tai buvo parengta mokymų medžiaga, kurią planuojama nuolat atnaujinti, atsižvelgiant į stiprintinus tiekimo grandinėje dalyvaujančių verslo partnerių veiklos aspektus.

„Nei vienas verslas neveikia vakuume, o siekiant įgyvendinti įmonės tvarumo tikslus svarbus vaidmuo tenka verslo partneriams ir tiekėjams. Be jų įsitraukimo ir kryptingo visos vertės grandinės judėjimo tvaresnių praktikų link, kurti šiandienos iššūkius ir poreikius atliepiantį energetikos sektorių būtų be galo sunku. Todėl būdama viena iš energetikos sektoriaus lyderių regione „Ignitis grupė“ imasi iniciatyvos ir per darniuosius pirkimus bei jiems taikomus aukštus standartus siekia vykdyti savo tvarumo įsipareigojimus ir paskatinti teigiamus pokyčius rinkoje“, – sako „Ignitis grupės“ pirkimų vadovė Inga Macijauskienė.

Norėdama pakviesti tiekėjus prisidėti prie tvaresnės partnerystės kūrimo ir tobulėjimo, pirmuosius žingsnius „Ignitis grupė“ žengė jau prieš porą metų, kai buvo patvirtintas ir paskelbtas Grupės Tiekėjų etikos kodeksas. Pernai bendrovė parengė ir pradėjo taikyti Tiekėjų etikos kodekso laikymosi priežiūros sistemą, kuri padeda stebėti ir praktiškai vertinti partnerius tvarumo aspektų atžvilgiu. Nenorėdama apsiriboti jau taikomais procesais ir praktikomis tiekimo grandinės priežiūros ir vertinimo tvarumo aspektų laikymosi atžvilgiu, „Ignitis grupė“ tikisi, kad naujos iniciatyvos sukūrimas ir įgyvendinimas, dalinantis su tiekėjais aktualia su tvarumu susijusia informacija, paspartins tiekėjų pažangą tvarumo srityje.