EIB skyrė 60 mln. Eur paskolą pirmajam „Ignitis grupės“ vėjo parkui Lenkijoje

2020 m. kovo 10 d.
EIB skyrė 60 mln. Eur paskolą pirmajam „Ignitis grupės“ vėjo parkui Lenkijoje

Europos investicijų bankas (EIB) suteikė 258 mln. zlotų (apie 60 mln. Eur) paskolą „Ignitis grupės“ dukterinės bendrovės „Ignitis renewables“ valdomai įmonei „Pomerania Wind Farm sp. z o. o.“. Paskola bus naudojama Lenkijoje vystomo 94 MW galios „Pomerania“ vėjo elektrinių parko, kuriame bus įrengtos 29 jėgainės, projekto įgyvendinimui.

EIB paskola padengs apie 47 proc. projektui reikalingų investicijų. Ši paskola suteikta remiant Europos strateginių investicijų fondui (ESIF). ESIF indėliu remiamasi įgyvendinant Investicijų planą Europai, kurio strateginiai partneriai yra EIB ir Europos Komisija.

„Ignitis grupės“ vėjo parko projektas įgyvendinamas Lenkijos Pomeranijos regione, maždaug už 50 km nuo Gdansko, ir apima dvi savivaldybes – Dzierzgon ir Stary Targ. Parko statybos darbai prasidėjo 2019 m. liepą, o pilna apimtimi veikti jo jėgainės turėtų pradėti 2021 m. pavasarį. Planuojama, kad parke per metus bus pagaminama apie 300 GWh elektros energijos. Tai padės švaria energija aprūpinti apie 75 tūkst. namų ūkių.

EIB viceprezidentė Teresa Czerwińska komentavo: „Lenkija turi didžiulį energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių potencialą. Šis projektas yra dar vienas pavyzdys, kaip vėjo jėgainės gali prisidėti prie skirtingų energijos gamybos rūšių vystymo ir tvarios plėtros šalyje. EIB turi didelę patirtį finansuojant vėjo parkus visame pasaulyje. Vykdydami savo naująją skolinimo energetikai politiką esame įsipareigoję remti dar daugiau tokių projektų ir džiaugiamės, kad šis projektas padės mums siekti klimato kaitos srityje išsikeltų tikslų.“

„Tvari plėtra per gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektų įgyvendinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, yra viena iš „Ignitis grupės“ strategijos 2030 prioritetinių krypčių. Vystydami šiuos projektus siekiame didinti savo konkurencingumą ir svariai prisidėti prie spartesnės energetikos dekarbonizacijos,“ – sakė Dominykas Tučkus, „Ignitis grupės“ valdybos narys, Infrastruktūros ir plėtros direktorius.

Paolo Gentiloni, už ekonomikos politiką atsakingas Europos Komisijos narys, sakė: „Džiaugiuosi, kad EIB, remdamasis Investicijų planu Europai, finansuos naujo vėjo parko Lenkijoje statybą. ES paramos dėka, 75 tūkst. Lenkijos namų ūkių galės vartoti švarią energiją. Tai akivaizdus pavyzdys, ką gyventojams reiškia Europos žaliasis kursas. Kiekviena tokia investicija mus priartinta prie tikslo, kad iki 2050 m. ES ekonomika būtų visiškai klimatui neutrali“.

Papildoma informacija apie EIB investicijas į atsinaujinančius energijos išteklius (AEI):

2019 m. EIB iš viso investavo 3,9 milijardo eurų į AEI projektus visame pasaulyje, 945 milijonai eurų iš šios sumos skirti vėjo jėgainėms sausumoje. Tikėtina, kad naujoji EIB skolinimo energetikai politika, kurią EIB direktorių valdyba patvirtino 2019 m. lapkričio mėn., paskatins daugiau investicijų šiame sektoriuje. Atsižvelgiant į pastaruoju metu mažėjančias tokių projektų sąnaudas, AEI technologijų dalis energetikoje žymiai padidės. Prognozuojama, kad iki 2050 m. vėjo ir saulės energija sudarys didžiąją dalį mažai anglies dioksido išskiriančių energijos šaltinių.

ES ketina sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki 2030 m. bent 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu. Atsižvelgiant į tai, ES klimato ir energetikos srityje iškeltas privalomas tikslas, kad iki 2030 m. AEI dalis sudarytų ne mažiau kaip 32 % visos energijos. Elektros energijos srityje, tikėtina, AEI dalis iki 2030 m. sudarys iš viso apie 60 %, apie 30% bus pagaminama iš vėjo ir saulės.

Papildoma informacija

Europos investicijų bankas (EIB) yra Europos Sąjungos institucija, teikianti ilgalaikes paskolas ir priklausanti jos valstybėms narėms. Lenkija valdo 4,57 % EIB akcijų. Teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, EIB prisideda prie ES tikslų įgyvendinimo tokiose srityse, kaip tvarus augimas, užimtumas ir klimato požiūriu neutrali Europa.

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, kurios misija kurti energetiškai sumanų pasaulį. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia visas sumanios energetikos paslaugas. Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.

Investicijų planas Europai 2014 m. lapkričio mėn. buvo sukurtas siekiant pakeisti investicijų lygio mažėjimo tendenciją ir padėti Europos ekonomikai atsigauti. Šis inovatyvus planas, paremtas EIB grupei suteikta ES biudžeto garantija, leidžia sutelkti viešojo ir privataus sektoriaus lėšas investicijoms į strateginius Europos ekonomikos sektorius. Investicijų planas Europai jau sutraukė daugiau nei 460 milijardų eurų investicijų ir parėmė 1,1 milijono startuolių ir smulkaus bei vidutinio verslo įmonių visoje Europoje. Šioje nuorodoje rasite naujausius ESIF duomenis pagal sektorius, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus pateikiami čia (nuoroda).