Nauja „Ignitis grupės“ dividendų politika numato augančią grąžą akcininkams

2020 m. rugsėjo 03 d.
Nauja „Ignitis grupės“ dividendų politika numato augančią grąžą akcininkams

Rugsėjo 3 d. tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ valdyba patvirtino naują bendrovės dividendų politiką. Pastarojoje yra numatytas nuoseklus grąžos akcininkams augimas.

Pagal naująją „Ignitis grupės“ dividendų politiką, dividendams už 2020 finansinius metus bus siūloma skirti 85 mln. eurų. Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams bus skiriama ne mažiau kaip 3 procentais didesnė suma nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

Rugsėjo 3 d. „Ignitis grupė“ valdyba taip pat nusprendė numatomame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime siūlyti akcininkui priimti sprendimą dėl 42 mln. eurų tarpinių dividendų  už pirmąjį 2020 m. pusmetį skyrimo.

„Naujoji bendrovės dividendų politika atitinka ir „Ignitis grupės“ išsikeltus tikslus dėl vertės kūrimo savo akcininkams. Ilgalaikėje veiklos strategijoje esame pabrėžę siekį intensyviai investuodami į plėtrą išlaikyti tvarią „Ignitis grupės“ finansinę padėtį ir užtikrinti augančius dividendus, atitinkančius bendrovės augimo tempą“, – sako „Ignitis grupė“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Bendrovės dividendų politika buvo atnaujinta po to, kai Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pateiktiems „Ignitis grupė“ dividendų dydį nustatantiems nutarimų projektams.

2020 m. birželį pristatytoje atnaujintoje ilgalaikėje veiklos strategijoje „Ignitis grupė“ yra numačiusi modernizuoti valdomą strateginės reikšmės šaliai energetikos infrastruktūrą, tokiu būdu užtikrinant elektros ir dujų skirstymo tinklo atsparumą ir efektyvumą.

„Ignitis grupė“ vystys ir papildomus lanksčiosios gamybos pajėgumus, jei tai bus būtina siekiant subalansuoti gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių augimą ir užtikrinti reikalingą Lietuvos energetikos sistemos adekvatumo lygį.

Žaliosios gamybos plėtra išlieka vienu iš svarbiausių Grupės tvarios plėtros prioritetų. Kurdama vertę akcininkams, „Ignitis grupė“ siekia iki 2030 metų išvystyti žaliosios gamybos pajėgumus, kurių instaliuota galia siektų 4 GW. Grupei taip pat aktualūs vėjo sausumoje ir atviroje jūroje, atliekų vertimo energija, biokuro ir saulės energijos projektai.

Apie „Ignitis grupę“:

„Ignitis grupė“ yra viena didžiausių tarptautinių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė bendrovės veikla apima elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimą bei žaliosios

gamybos pajėgumų plėtrą. Grupė taip pat valdo strategiškai svarbius lanksčiosios gamybos pajėgumus, klientams tiekia elektros energiją ir dujas, siūlo saulės energijos, e-mobilumo, energijos vartojimo efektyvumo sprendimus ir kitas išmaniosios energetikos paslaugas namų ūkiams ir verslui. Grupė veikia savo namų rinkose - Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje – bei vertina veiklos galimybes šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.