Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ įmonėse galioja Antikorupcinė politika – įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

Antikorupcinė politika

Pasitikėjimo linija – tai galimybė anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pasitikėjimo linija kaip pranešimo apie galimus pažeidimus priemonė yra nurodyta „Ignitis grupės“ etikos kodekse, Antikorupcinėje politikoje, Darnumo politikoje, Aplinkos apsaugos politikoje, Lygių galimybių ir įvairovės politikoje.  

Pasitikėjimo linija negali būti naudojama melagingiems kaltinimams pareikšti, taip pat ji nėra skirta komerciniams ar kitiems bendriesiems klausimams.

Visi per Pasitikėjimo liniją gaunami pranešimai nagrinėjami nustatyta tvarka, o apibendrintos ataskaitos apie gautus pranešimus teikiamos tik kaip reikalauja teisės aktai. Įsipareigojame užtikrinti pranešėjų anonimiškumą ir pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešti apie įtariamus pažeidimus galite užpildę šią formą:

Pranešti Pasitikėjimo linijai

Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standartas

„Ignitis grupė“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų. Konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą – garantuojame.

Pranešėjų apsauga

Mums svarbu palaikyti gerus santykius su partneriais, tad kartais vieni kitiems už nuveiktus darbus atsidėkojame dovanomis. „Ignitis grupėje“ visas gautas ir teikiamas dovanas registruojame tam skirtame dovanų registre. Grupės darbuotojai nepriima šių dovanų:
- pinigų, dovanų čekių, nuolaidų kortelių/kuponų, alkoholinių gėrimų,
- dovanų viršijančių 150 Eur rinkos vertę.
Rekomenduojame, jog už atliktą darbą ir bendradarbiavimą būtų atsidėkojama padėkos žodžiu ar pagyrimu.

„Ignitis grupės“ įmonėse veikia vieninga Antikorupcinės vadybos sistema (AKVS), kuri atitinka tarptautinio sertifikato ISO 370001 reikalavimus. Šiuo metu grupėje veikia šie elementai:
- Dovanų registras ir svetingumo valdymas;
- Privačių interesų deklaracijų registras;
- Interesų konfliktų valdymas (nu(si)šalinimo standartas)  sistema;
- Kandidatų, personalo, veiklos partnerių, sandorių stropusis tikrinimas;
- Pasitikėjimo linija;
- Etikos kodeksas;
- Antikorupcijos mokymai.

2021 m. „Ignitis grupės“ AKVS  buvo oficialiai pripažinta atitinkanti tarptautinio standarto reikalavimamus ir įmonei suteiktas ISO 37001 sertifikatas.