Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ įmonėse galioja Antikorupcinė politika – įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

Antikorupcinė politika

Grupė skatina pranešti apie galimus Darnumo politikos, Aplinkos apsaugos politikos, Lygių galimybių ir įvairovės politikos, Etikos kodekso, Antikorupcinės politikos ar kitų Grupės nurodytų principų pažeidimus. Apie bet kokius įtariamus ar faktinius pažeidimus galima konfidencialiai pranešti Pasitikėjimo linija.

Pasitikėjimo linijos kontaktai:
Tel. +370 640 88889
El. paštas pasitikejimolinija@ignitis.lt

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys.

Pasitikėjimo linija garantuoja pranešėjų konfidencialumą bei atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus. Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo tarnybos darbuotojai.

Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standartas

„Ignitis grupė“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų. Konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą – garantuojame.

Pranešėjų apsauga

Mums svarbu palaikyti gerus santykius su partneriais, tad kartais vieni kitiems už nuveiktus darbus atsidėkojame dovanomis. „Ignitis grupėje“ visas gautas ir teikiamas dovanas registruojame tam skirtame dovanų registre. Grupės darbuotojai nepriima šių dovanų:
- pinigų, dovanų čekių, nuolaidų kortelių/kuponų, alkoholinių gėrimų,
- dovanų viršijančių 150 Eur rinkos vertę.
Siekiame, jog už atliktą darbą ir bendradarbiavimą būtų atsidėkojama padėkos žodžiu ar pagyrimu.

Siekiame jog visose „Ignitis grupės“ įmonėse veiktų vieninga Antikorupcinės vadybos sistema (AKVS), tad diegiame sistemą, kuri apjungtų visus šiuo metu egzistuojančius antikorupcinius elementus bei integruotųsi į kitus grupės procesus. Diegiama AKVS atitiks tarptautinio sertifikato ISO 370001 reikalavimus. Šiuo metu grupėje yra baigtas pirmas AKVS diegimo etapas ir sėkmingai veikia šie elementai:
- Dovanų registras ir svetingumo valdymas;
- Privačių interesų deklaracijų registras;
- Interesų konfliktų valdymas (nu(si)šalinimo standartas)  sistema;
- Kandidatų, personalo, veiklos partnerių, sandorių stropusis tikrinimas;
- Pasitikėjimo linija;
- Etikos kodeksas;
- Antikorupcijos mokymai.