Kontaktai

AB „Ignitis grupė“

Buveinės ir korespondencijos adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius
Telefonas (8 5) 278 2998
El. paštas grupe@ignitis.lt


Rekvizitai:

Įmonės kodas: 301844044
PVM mokėtojo kodas: LT100004278519
Įsteigimo data ir registras: 2008 m. rugpjūčio 28 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT44 7044 0600 0648 1525
Bankas: AB SEB bankas

Šie rekvizitai nėra tinkami sumokėti už elektrą, dujas ir šilumą! Atsiskaityti galite „Ignitis“ savitarnoje

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ Antikorupcinė politika ir Etikos kodeksas taikomi visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. „Ignitis grupėje“ galioja antikorupcinė vadybos sistema, kuri atitinka tarptautinį ISO 37001:2016 standartą. Plačiau apie veiklą korupcijos prevencijos srityej rasite atskiroje skiltyje:

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Grupė skatina pranešti apie galimus Darnumo politikos, Aplinkos apsaugos politikos, Lygių galimybių ir įvairovės politikos, Etikos kodekso, Antikorupcinės politikos ar kitų Grupės nurodytų principų pažeidimus. Apie bet kokius įtariamus ar faktinius pažeidimus galima konfidencialiai pranešti Pasitikėjimo linija el. paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt arba telefonu +370 640 88889. Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys.

Pasitikėjimo linija garantuoja pranešėjų konfidencialumą. Pranešėjams, atsižvelgiant į pranešimo turinį, taikomos Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos garantijos.

Pastebėjus informacijos saugos incidentus apie tai informuoti el. paštu: soc@ignitis.lt (PGP/GPG)

Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo tarnybos darbuotojai.