Išmaniosios energetikos fondas

Tai viena iš keturių „Ignitis grupės“ Inovacijų centro krypčių, kuria siekiama į grupę pritraukti energetikos sektoriaus inovacijas bei talentus, skatinti energetikos startuolių verslų augimą.


Išmaniojo energetikos fondo tikslas - finansuoti startuolių bei ankstyvos stadijos įmonių Lietuvoje, Europos Ekonominėje Zonoje, bei Izraelyje sprendimų plėtojimą ir sukurti finansinę grąžą investuotojams per pajamas bei kapitalo prieaugį. Fondas planuoja kiekvienais metais investuoti apie apie 2 mln. Eur į energetikos sprendimus kuriančius startuolius.

Išmaniosios energetikos fondas padeda pritraukti talentų ir idėjų iš išorės, kurių potencialą galima panaudoti paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimui. Taip pat, rizikos kapitalo fondo veikla leidžia tvariai auginti pridėtinę vertę bei didinti Lietuvos konkurencingumą. 2017 m. viešos atrankos būdu AB „Ignitis grupė“ įsteigto Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondo valdytoju išrinkti UAB „Contrarian Ventures“. Fondas investuoja į startuolius, kuriančius naujas technologijas energetikoje ir elektriniame mobilume, kurios gali būti taikomos ir AB „Ignitis grupė“ veikloje.

c

Išmaniosios energetikos fondo strateginės investavimo sritys:

1

Fondo steigimas

AB „Ignitis grupė“ atsižvelgdama į pasaulinę praktiką bei suprasdama inovatyvių technologijų, produktų bei paslaugų energetikoje kūrimo svarbą, 2017 m. įsteigė rizikos kapitalo fondą. Pastarojo steigimą 2016 m. palaikė ir Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija, skatindama plėsti iniciatyvas, orientuotas į naujų paslaugų ir produktų, prisidedančių prie mokslo ir technologinės eksperimentinės plėtros energetikos srityje, kūrimą.

Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondo valdytojas buvo atrinktas viešos finansų partnerio atrankos metu. Atrankoje dalyvavo penki pareiškėjai iš kurių, pagal atrankoje nustatytus kriterijus atitiko „Contrarian Ventures“, kurie ir tapo šio fondo valdytojais.

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą:
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/lietuvos-energija-inicijuoja-pirmaji-baltijos-salyse-energetikos-inovaciju-fonda
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/lietuvos-energija-steigia-inovaciju-fonda-i-startuolius-investuosianti-iki-1-mln-euru-metus
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/lietuvos-energija-pasirase-sutartis-su-inovaciju-fondo-valdytojais
Atrankos sąlygos pareiškėjų kvalifikacijos etapas

2020 m. atsižvelgiant į atnaujintą AB „Ignitis grupė“ strategiją 2030, rizikos kapitalo rinkos tendencijas bei siekiant sustiprinti Išmaniosios energetikos fondo veiklą, atnaujinta fondo strategija:

  • Fondo dydis padidintas iki 12,5 mln Eur
  • Startuoliams skiriamų investicijų suma padidinta iki 2 mln. Eur per metus
  • Standartinės investicijos dydis iki 500 000 Eur
  • Startuolių akseleravimo veikla integruojama į rizikos kapitalo fondo veiklą, nevykdant atskiros akseleratoriaus programos

Fondo valdytojas

Viešosios atrankos būdu atrinktas fondo valdytojas, daugiau informacijos apie jį:
https://www.cventures.vc/

Fondo valdymas

Išmaniosios energetikos fondo (KŪB „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group”) terminas 10 metų, o dydis 12.5 mln Eur. Fondo investicijos vykdomos per nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemones į startuolius, o pats fondas valdomas dviejų komitetų:

  • Investicinio komiteto – jo atsakomybė nuolat analizuoti rizikos kapitalo rinką, stebėti pasaulio energetinių startuolių tendencijas ir pagal patvirtintą strategiją, analizuoti potencialius sandorius, vadovauti investavimo procesui ir atrinkti bei tvirtinti investicijas. Investicinį komitetą sudaro „Contrarian Ventures” atstovai Rokas Pečiulaitis, Darius Žakaitis, Marc Wesselink ir Tomas Kemtys.
  • Priežiūros komiteto – jo atsakomybė prižiūrėti fondo veiklą ir atlikti patariamąsias funkcijas. Priežiūros komitetą sudaro UAB „Ignitis grupė” atstovai Dominykas Tučkus, Darius Montvila ir Giedrius Kvedaravičius.

Fondo veikla taip pat yra nuolat prižiūrima ir kontroliuojama AB „Ignitis grupė“ specialistų, yra atliekami kasmetiniai finansiniai auditai, kurių auditorių atrenka Priežiūros komitetas.

Investicijos vykdomos pagal patvirtintą fondo strategiją - Fondas investuoja į ankstyvosios stadijos įmones, kurios valdo, kuria ar plėtoja programinę ar technologinę įrangą, produktus ar paslaugas šiuose energetikos sektoriuose:

c

Fondas siekia, jog investicijų geografinis pasiskirstymas atitektų:
(a) 30% įmonėms veikiančioms Lietuvos rinkoje; ir
(b) 70% įmonėms, veikiančioms Europos Ekonominėje Zonoje bei Izraelyje.