Ignitis Latvija SIA

Ignitis Latvija SIA

Įmonės kodas: 40103642991
PVM mokėtojo kodas: LV40103642991
Buveinės adresas: Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
Korespondencijos adresas: Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. vasario 23 d., Latvijos Respublikos nacionalinis įmonių registras
A/S: LV98UNLA0055000752219
Bankas: "SEB banka"
Tel. numeris: +371 2 000 50 95
El. paštas: klienti@ignitis.lv
Įmonės tinklapis: www.ignitis.lv

Akcininkai:
UAB „Ignitis“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
5 500 000,00 Eur

„Ignitis Latvia“ rūpinasi elektros energijos tiekimu Latvijoje. Įmonė yra UAB „Ignitis“ dalis.

Finansiniai rodikliai 2019 metais:
Pajamos: 43,8 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,7 mln. Eur
EBITDA: -0,7 mln. Eur
Grynasis pelnas: -0,8 mln. Eur
Turtas: 12,0 mln. Eur

Darbuotojų skaičius:
9 (2019 m. gruodžio 31 d.)

Kristaps Muzikants
Kristaps Muzikants
Generalinis direktorius

Kristaps Muzikants
Kristaps Muzikants
Valdybos narys
Simona Grinevičienė
Simona Grinevičienė
Stebėtojų tarybos narė
AB „Ignitis grupė“ Teisės tarnybos direktorė
Darius Montvila
Darius Montvila
Stebėtojų tarybos pirmininkas
UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
Artūras Bortkevičius
Artūras Bortkevičius
Stebėtojų tarybos narys
UAB „Ignitis“ finansų ir veiklos palaikymo tarnybos direktorius