Ignitis Latvija SIA

Ignitis Latvija SIA

Įmonės kodas: 40103642991
PVM mokėtojo kodas: LV40103642991
Buveinės adresas: Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
Korespondencijos adresas: Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. vasario 28 d., Latvijos Respublikos nacionalinis įmonių registras
A/S: LV98UNLA0055000752219
Bankas: "SEB banka"
Tel. numeris: +371 2 000 50 95
El. paštas: klienti@ignitis.lv
Įmonės tinklapis: www.ignitis.lv

Akcininkai:
UAB „Ignitis“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
5 500 tūkst. Eur

Elektros energijos tiekimas.

Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 40,9 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,4 mln. Eur
EBITDA: -4,2 mln. Eur
Grynasis pelnas: -4,2 mln. Eur
Turtas: 15,1 mln. Eur

Darbuotojų skaičius:
7 (2018 m. gruodžio 31 d.)

Kristaps Muzikants
Kristaps Muzikants
Generalinis direktorius

Kristaps Muzikants
Kristaps Muzikants
Generalinis direktorius
Simona Grinevičienė
Simona Grinevičienė
Stebėtojų tarybos narė
UAB „Ignitis grupė“ Teisės tarnybos direktorė
Darius Montvila
Darius Montvila
Stebėtojų tarybos narys
UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
Artūras Bortkevičius
Artūras Bortkevičius
Stebėtojų tarybos narys
UAB „Ignitis“ finansų ir veiklos palaikymo direktorius
Dokumentai ir ataskaitos