Ignitis Latvija SIA

Ignitis Latvija SIA

Įmonės kodas: 40103642991
PVM mokėtojo kodas: LV40103642991
Buveinės adresas: Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
Korespondencijos adresas: Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. vasario 23 d., Latvijos Respublikos nacionalinis įmonių registras
A/S: LV98UNLA0055000752219
Bankas: "SEB banka"
Tel. numeris: +371 2 000 50 95
El. paštas: [email protected]
Įmonės tinklapis: www.ignitis.lv

Akcininkai:
UAB „Ignitis“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
5 500 000 Eur Eur

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

„Ignitis Latvija“ rūpinasi elektros energijos ir dujų tiekimu Latvijoje. Įmonė yra UAB „Ignitis“ dalis.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2021 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Veiklos rezultatai (mln. Eur):

Pajamos: 282,6
Sąnaudos: (275,8)
Koreguotas EBITDA: 7,1
Grynasis pelnas: 6,3
Investicijos: 0,2
Turtas: 73,1
Nuosavybė: 33,6
Įsipareigojimai: 40,5

Darbuotojų skaičius:
18

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Vertybės, vizija, misija
Laisvai įvedamas tekstas

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mus vienija, įkvepia ir motyvuoja mūsų vertybės: atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir tobulėjimas.

Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

muz
Kristaps Muzikants
Generalinis direktorius
km
Kristaps Muzikants
Valdybos narys
Andrius Kavaliauskas
Andrius Kavaliauskas
Stebėtojų tarybos narys
Artūras Bortkevičius
Artūras Bortkevičius
Stebėtojų tarybos narys
UAB „Ignitis“ finansų ir veiklos palaikymo tarnybos direktorius
Darius Šimkus
Darius Šimkus
Stebėtojų tarybos narys
Darbo užmokestis

2021 m.
I ketvirčio atlygis
II ketvirčio atlygis
III ketvirčio atlygis
IV ketvirčio atlygis

Susipažinti su „Ignitis grupė“ įmonių grupėje galiojančia Atlygio politika ir informacija apie kintamos atlygio dalies rodiklius galite paspaudę šią nuorodą