„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą sustiprins du tarptautinio lygio profesionalai

2020 m. lapkričio 12 d.
„Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą sustiprins du tarptautinio lygio profesionalai
  • „Ignitis grupės“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinti du papildomi stebėtojų tarybos nepriklausomi nariai – Bent Christensen ir Judith Buss.
  • Naujieji nariai turi didelę tarptautinę patirtį pasaulinėse energetikos sektoriaus bendrovėse.
  • Išrinkti nariai į Grupės stebėtojų tarybą yra paskirti iki 2021 m. rugpjūčio 29 d. – dabartinės Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Lapkričio 12 d. vykusiame „Ignitis grupės“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinti du nauji nepriklausomi Grupės stebėtojų tarybos nariai. Jais tapo patirtį pasaulinėse energetikos sektoriaus bendrovėse sukaupę Bent Christensen ir Judith Buss, kurių kandidatūras spalio mėnesį pateikė naujųjų narių atranką vykdžiusi Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

J. Buss daugiau nei dvidešimt metų užėmė vadovaujančias pozicijas pasaulinėse energetikos sektoriaus įmonėse, yra dirbusi Vokietijos, Norvegijos ir Didžiosios Britanijos kompanijose. Ji taip pat turi sukaupusi didelę patirtį korporatyvinių finansų srityje, yra vadovavusi tarptautiniams įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriams bei organizaciniams pokyčiams.

„Labai džiaugiuosi „Ignitis grupės“ judėjimu link žaliosios energetikos ir energetiškai sumanių sprendimų gyventojams ir verslui. Nekantrauju dirbti su itin profesionalia ir patyrusia Stebėtojų taryba ir valdyba, ir kartu prisidėti prie strateginės verslo plėtros“, – sako J.Buss.

B.Christensen energetikos sektoriuje dirba daugiau nei 35 metus ir buvo užėmęs vadovaujančias pareigas bendrovėse „Siemens“ ir „Orsted“.

„Man yra didelė garbė būti išrinktam „Ignitis grupės“ nepriklausomu Stebėtojų tarybos nariu. Klimato labui energetikos sektorius visame pasaulyje šiuo metu yra svarbiame etape, kai pereiname į dekarbonizuotą ateitį. Tam reikės naujų pažangių energijos sprendimų ir verslo modelių, pasitelkiančių inovacijas ir skaitmenizaciją. „Ignitis grupė“ atrodo pasirengusi užimti svarbų vaidmenį tame, o aš kartu su profesionalia vadovų komanda ir naujaisiais kolegomis Stebėtojų taryboje esu pasiruošęs prisidėti prie bendrovės judėjimo į priekį“, – teigia B.Christensen.

„Neabejotina, kad šie naujieji tarybos nariai, prisijungę prie esamos komandos, padės ir toliau užtikrinti pagrindinių stebėtojų tarybai keliamų uždavinių įgyvendinimą – efektyvi, skaidri ir sklandi bei į tikslus orientuota „Ignitis grupės“ įmonių veikla. Tikiu, jog jų profesionalios įžvalgos ir turimos tarptautinės patirtys, taps postūmiu tolimesniam įmonės vystymui, įgyvendinant nacionalinius energetikos tikslus bei judant link žaliosios energetikos“, – pažymi Finansų viceministras Darius Sadeckas.

 „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras taip pat pasveikino naujai išrinktus narius.

„B.Christensen ir J.Buss yra didelę tarptautinę patirtį turintys energetikos sektoriaus profesionalai, kurie prisidės prie „Ignitis grupės“ užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, tarp kurių yra skatinti energetikos pokyčius regione. Šie patyrę vadovai taip pat sustiprins jau listinguotos bendrovės valdyseną ir atskaitomybę prieš investuotojus“, – sako D.Daubaras.

Išrinkti nauji nariai į Grupės stebėtojų tarybą yra paskirti iki 2021 m. rugpjūčio 29 d. – dabartinės Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Šiuo metu nepriklausomais „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos nariais yra Darius Daubaras, kuris yra stebėtojų tarybos pirmininkas ir Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys, Skyrimo ir atlygio komitetui vadovaujanti Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas Andrius Pranckevičius. Finansų ministerijos atstovėmis stebėtojų taryboje yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė Daiva Kamarauskienė ir Audito bei Skyrimo ir atlygio komitetų narė Aušra Vičkačkienė.