Iš „Ignitis grupėje“ užimamų pareigų atsistatydina Dominykas Tučkus

2021 m. birželio 04 d.
Iš „Ignitis grupėje“ užimamų pareigų atsistatydina Dominykas Tučkus

Nusprendęs tęsti karjerą už Lietuvos ribų, po dešimties metų darbo „Ignitis grupės“ įmonėse iš užimamų pareigų atsistatydina Bendrovės valdybos narys ir Infrastruktūros bei plėtros direktorius Dominykas Tučkus. D.Tučkus prisidėjo prie tokių svarbių energetikos projektų, kaip pirmųjų stambių SGD krovinių tiekimas, Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių vystymas bei vėjo jėgainių plėtra.

Nuo 2018 m. D. Tučkus taip pat užėmė „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos pirmininko, „Ignitis“ stebėtojų tarybos nario, „Ignitis renewables“ valdybos nario ir „Vilniaus kogeneracinės jėgainės“ valdybos pirmininko pareigas.

„Per darbo „Ignitis grupėje“ dešimtmetį Dominykas ženkliai prisidėjo prie grupės tapimo tarptautine, šiuolaikiška ir sumanią energetiką plėtojančia bendrove. Dėkojame jam už svarų indelį įgyvendinant visai šalies energetinei nepriklausomybei svarbius ir sudėtingus projektus – ar tai būtų pirmųjų SGD krovinių krovinių tiekimas, ar kogeneracinių jėgainių ir vėjo parkų vystymas, ir linkime sėkmės tolimesniame karjeros kelyje“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Prie „Ignitis grupės“ D.Tučkus prisijungė 2011 m. finansavimo eksperto pareigose, o nuo 2013 m. daugiau nei dvejus metus vadovavo bendrovei „Litgas“ (dabartinis „Ignitis“). Nuo 2016 m. D. Tučkus užėmė grupės valdybos nario pareigas kuruodamas gamybos, paslaugų ir plėtros sritis bei prisidėjo prie kitų grupės įmonių valdymo dalyvaudamas jų valdybų arba stebėtojų tarybų veikloje.

D.Tučkus taip pat buvo vienas iš „Ignitis inovacijų fondo“, kuris finansuoja energetikos sprendimus kuriančius startuolius ir ankstyvos stadijos įmones, iniciatorių.

„Darbas „Ignitis grupėje“ ne kartą įrodė, kad energetikoje svarbiausi yra žmonės – be kolegų palaikymo, užsispyrimo ir nuolatinio siekio tobulėti bei siekti naujų aukštumų nebūtų įmanomas tas kelias, kurį nuėjo grupė ir visa šalies energetika. „Ignitis grupė“ jau ne kartą pademonstravo, kad gali kurti vis geriau ir sumaniau veikiančią energiją, o aš didžiuojuosi visą dešimtmetį buvęs šio proceso dalimi“, – teigia Dominykas Tučkus.

D.Tučkus „Ignitis grupėje“ dirbs iki birželio 25 d. imtinai.

Apie Dominyko Tučkaus pasitraukimą informuota Bendrovės Stebėtojų taryba nusprendė neskelbti atrankos į naujo Bendrovės valdybos nario pareigas.

„Ignitis grupės“ dabartinės valdybos kadencija neužilgo baigiasi, o naujojo valdybos nario atranka truktų keletą mėnesių. Todėl įvertinus šią aplinkybę, Dominyko Tučkaus kuruojamos veiklos sritys bus paskirstytos ir koordinuojamos likusių keturių valdybos narių. Tokiu būdu galėsime užtikrinti grupės veiklos ir strateginių tikslų įgyvendinimo tęstinumą“, – sako „Ignitis grupės“ nepriklausoma stebėtojų tarybos narė, Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė.

Dėl Dominyko Tučkaus kuruojamų veiklos sričių detalaus paskirstymo tarp Bendrovės valdybos narių bus nuspręsta artimiausio Stebėtojų tarybos posėdžio metu. Apie tai Bendrovė informuos atskiru pranešimu.

Šiuo metu „Ignitis grupės“ valdybos narių pareigas be Dominyko Tučkaus eina Živilė Skibarkienė, Darius Kašauskas ir Vidmantas Salietis, o valdybos pirmininkas yra Darius Maikštėnas.

Pokyčiai „Ignitis grupės” valdyboje nedaro įtakos Grupės patvirtintos strategijos įgyvendinimui bei finansiniams rezultatams.