„Ignitis grupė“ planuoja naują obligacijų emisiją

2020 m. gegužės 11 d.
„Ignitis grupė“ planuoja naują obligacijų emisiją

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ ruošiasi išleisti naują iki 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Planuojamos pasiskolinti lėšos bus naudojamos bendrovės tikslų įgyvendinimui bei turimų įsiskolinimų refinansavimui.

„Ignitis grupės“ valdyba šiandien pritarė bendrovės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos iki 1,5 mlrd. eurų atnaujinimui bei patvirtino bazinį prospektą. Bendrovės numatomų platinti obligacijų emisijos trukmė yra 10 metų. Iš viso planuojama pasiskolinti 300 mln. eurų. Vieša obligacijų emisija bus išplatinta priklausomai nuo rinkos sąlygų.

„Ateities energetika yra neatsiejama nuo darnios plėtros ir dekarbonizacijos. Tvarių žaliosios energetikos projektų vystymas Lietuvoje ir regione, skirstymo tinklo patikimumo ir efektyvumo užtikrinimas – „Ignitis grupės“ strategijoje įtvirtinti prioritetai. Vėl žengdami į obligacijų rinką, tikimės, kad Lietuvos ir užsienio investuotojai prisidės prie aplinkai draugiškų projektų įgyvendinimo“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

„Ignitis grupės“ kredito rizikos vertinimas yra patrauklus investuotojams. Kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ atliko kasmetinę bendrovės kredito reitingo peržiūrą ir paskelbė bendrovei palikusi galioti vieną aukščiausių skolinimosi reitingų tarp regiono energetikos įmonių – BBB+.

Pristatymas investuotojams bei atskiri susitikimai su investuotojais telefonu bus organizuojami artimiausiomis dienomis.

Planuojamą obligacijų emisiją numatoma listinguoti Liuksemburgo ir AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose. Obligacijų platintojais „Ignitis grupė“ pasirinko BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ir Luminor bankus.

2017 m. ir 2018 m. „Ignitis grupė“ sėkmingai išplatino dvi žaliųjų obligacijų emisijas. Tuomet 10 metų laikotarpiui iš viso buvo pasiskolinta 600 mln. eurų žaliosios energetikos projektų plėtrai. Pritrauktas lėšas „Ignitis grupė“ investuoja į vėjo energetikos plėtrą, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.