Grupės įmonių pirkimai

„Ignitis grupei“ priklausančių įmonių prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo įmonių vardu atlieka grupės įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras.

Tam tikrais atvejais pirkimus atlikti gali ir pačios „Ignitis grupės“ įmonės.

UAB Verslo aptarnavimo centras atliekamų pirkimų procedūros

Viešieji  pirkimai

Komunalinio sektoriaus pirkimai

Pirkimai pagal LR Vyriausybės nutarimus

Kiti pirkimai

Reguliuojami Viešųjų pirkimų įstatymu.

Reguliuojami Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu.

Nutarimai: Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo; Dėl Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos.

Nereguliuojami įstatymais ar nutarimais, komerciniai pirkimai, vykdomi pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarkas ir procedūras.

Taikoma: UAB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, UAB Verslo aptarnavimo centras

Taikoma: AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB „EURAKRAS“, UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „VVP investment“

Taikoma: UAB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, UAB Verslo aptarnavimo centras, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB „EURAKRAS“, UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „VVP investment“

Taikoma: UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis renewables“, Ignitis Eesti OÜ, Ignitis Latvija SIA, Ignitis Polska sp. z o.o., UAB „Ignitis gamybos optimizavimas“, NT Valdos, UAB, UAB „Transporto valdymas“, UAB Elektroninių mokėjimų agentūra


 

Pirkimai vykdomi konkurso, derybų, konkurencinio dialogo ir kitais būdais, pirkimuose taip pat taikoma kvalifikacinė sistema.

Visi pirkimai atliekami vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, efektyvumo, konkurencijos užtikrinimo, socialinės atsakomybės principais.

Pirkimų skelbimas

Metiniai viešųjų pirkimų ir komunalinio sektoriaus pirkimų planai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Informacija apie „Ignitis grupės“ įmonių skelbiamus viešuosius ir komunalinio sektoriaus pirkimus CVP IS skelbiama UAB Verslo aptarnavimo centro vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Ignitis grupės“ įmonės, įgaliojusios atlikti pirkimo procedūras.

Įstatymų ir teisės aktų nereguliuojami, tačiau pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarką viešai skelbiami pirkimai atliekami „Mercell“ arba „Deallink“ platformose.

Mažos vertės pirkimų vykdymas
​​​​​​​Pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO)

„Ignitis grupės“ įmonių pirkimai vykdomi ir per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO). Šiuo metu nėra „Ignitis grupės“ įmonių viešai skelbtinų sprendimų neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis.