Grupės įmonių pirkimai

„Ignitis grupei“ priklausančių įmonių prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo įmonių vardu atlieka grupės įmonė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Tam tikrais atvejais pirkimus atlikti gali ir pačios „Ignitis grupės“ įmonės.

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ atliekamų pirkimų procedūros

Viešieji  pirkimai

Komunalinio sektoriaus pirkimai

Pirkimai pagal LR Vyriausybės nutarimus

Kiti pirkimai

Reguliuojami Viešųjų pirkimų įstatymu.

Reguliuojami Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu.

Nutarimai: Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo; Dėl Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos.

Nereguliuojami įstatymais ar nutarimais, komerciniai pirkimai, vykdomi pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarkas ir procedūras.

Taikoma: UAB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Taikoma: AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB „EURAKRAS“, UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „VVP investment“

Taikoma: UAB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB „EURAKRAS“, UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „VVP investment“

Taikoma: UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis renewables“, Ignitis Eesti OÜ, Ignitis Latvija SIA, Ignitis Polska sp. z o.o., UAB „Ignitis gamybos optimizavimas“, NT Valdos, UAB, UAB „Transporto valdymas“, UAB Elektroninių mokėjimų agentūra


 

Pirkimai vykdomi konkurso, derybų, konkurencinio dialogo ir kitais būdais, pirkimuose taip pat taikoma kvalifikacinė sistema.

Visi pirkimai atliekami vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, efektyvumo, konkurencijos užtikrinimo, socialinės atsakomybės principais.

Pirkimų skelbimas

Metiniai viešųjų pirkimų ir komunalinio sektoriaus pirkimų planai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Informacija apie „Ignitis grupės“ įmonių skelbiamus viešuosius ir komunalinio sektoriaus pirkimus CVP IS skelbiama UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Ignitis grupės“ įmonės, įgaliojusios atlikti pirkimo procedūras.

Įstatymų ir teisės aktų nereguliuojami, tačiau pagal „Ignitis grupės“ įmonių vidaus tvarką viešai skelbiami pirkimai atliekami „Mercell“ arba „Deallink“ platformose.

Mažos vertės pirkimų vykdymas
​​​​​​​Pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ir informacija apie sprendimus neatlikti pirkimų per CPO

„Ignitis grupės“ įmonių pirkimai vykdomi ir per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

Informacija apie skelbtinus sprendimus neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis:

Data

Pirkimo pavadinimas

Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis

2019.07.03

(2019-ESO-575) Baldai

CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.

2019.07.31

(2019-VKJ-66) Darbo kėdžių pirkimas

CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.

2019.08.26

(2019-KKJ-66) Metalinės persirengimo spintelės ir suoliukai

CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.

2019.09.03

(2019-CP-16) Darbo knygų ir kalendorių 2020 m. pirkimas

Perkamos darbų knygos ir kalendoriai su įmonės logotipu, CPO nėra galimybės pasirinkti, kad būtų atspausdintas ant viršelių įmonės logotipas.

2019.09.13

(2019-VAC-214) Vertimų paslaugos

Reikalingas skubesnis vertimas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo atskiro Užsakovo užsakymo gavimo dienos. Reikalinga, kad vertimai būtų atlikti ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo atskiro Užsakovo užsakymo gavimo dienos.

2019.09.18

(2019-ESO-883) Mikrosalų kuro pildymo paslauga

Užsakovo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo.
CPO kataloge yra numatytas minimalus 2000 litrų užsakymo normatyvas, kuris netenkina Užsakovo poreikių.

2019.09.25

(2019-VKJ-75) Baldai

CPO kataloge nurodyti tik baldai mokykloms.

2019.10.29

(2019-VKJ-77) Fizinės apsaugos paslaugos

CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įgaliojusios organizacijos poreikių. CPO kataloge
yra numatytos bendros, daugumai įmonių tinkamos, apsaugos pirkimo sąlygos, nepritaikytos
Įgaliojusios organizacijos specifikai, fizinės apsaugos pirkimui nustatyti per žemi reikalavimai.

2019.11.27

(2019-CP-19) Korespondencijos siuntimo paslaugos

CPO sutartyje nurodytas įsipareigojimas nupirkti paslaugų už ne mažiau kaip 70 procentų sutarties vertės yra nepriimtinas. Įgaliojusios organizacijos negali prisiimti šio įsipareigojimo dėl sumažėjusio informacinių pranešimų kiekio siunčiant klientams korespondenciją bei išaugusio klientų informavimo poreikio elektroniniu būdu.

2019.12.05

(2019-ESO-1164) Korespondencijos siuntimo paslauga

 

Vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komunalinio sektoriaus mažos vertės pirkimo aprašo Nr. IS19-86, 9 punktu, jei pirkimo vertė yra mažesnė negu 10000 Eur be PVM, pagrindimas yra nereikalingas.

2020.04.23

(2020-VKJ-39) Atraminės sienos ir biokuro apžiūros platformos pamatų statybos darbai

CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Užsakovo įmonės poreikio: CPO kataloge „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos“ pirkimas skirtas renovacijos, bet ne statybos darbams t. y., negalima nusipirkti žemės kasimo, pamatų įrengimo ir betonavimo darbų. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
 
2020.06.04

(2020-GSC-164) Eksploatacinės medžiagos

CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: CPO siūlomas asortimentas atitinka tik apie 20% Pirkėjo poreikio – nėra galimybės nusipirkti WEB kamerų, ausinių su USB jungtimis, kabelių, adapterių, maitinimo elementų, akumuliatorių, USB šakotuvų, vidinių modemų, kroviklių ir t.t
 
2020.06.10 (2020-HLD-112) Vertimo paslaugos raštu CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Užsakovo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui, CPO kataloge siūlomų vertimo raštu paslaugų teikimo terminai neatitinka Užsakovo įmonės poreikių.
 
2020.06.29

(2020-GSC-101)Viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugos ir mobilių pokalbių įrašymo paslauga

CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes perkamam objektui keliami specifiniai ryšio kokybės reikalavimai, atsižvelgiant į Ignitis gupės įmonių poreikius, nesiūloma neriboto interneto paslauga bei nėra galimybės gauti sąskaitų  PDF, TXT ir XML formatais, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.