Dividendai

2020 m. rugsėjo 4 d. įsigaliojo nauja „Ignitis grupės“ dividendų politika, numatanti augančią grąžą akcininkams. 

Pagal šią politiką, už 2020-uosius finansinius metus „Ignitis grupė“ išmokėjo 85 mln. eurų dividendų. Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams bus skiriama ne mažiau kaip 3 procentais didesnė suma nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

Dividendų politika

2020 m. gruodžio 15 d. „Ignitis grupė“ valdyba patvirtino atnaujintą „Ignitis grupės“ valdomų įmonių dividendų politiką, su kuria galite susipažinti čia

 

Išmokėti dividendai

Metai, už kuriuos išmokėta

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m. 2020 m.
Išmokėta suma, mln. Eur

57,8

97,2

59,8

78,3

13,0

28,0 85,0

 

Informacija apie dividendų už 2021 m. pirmą pusę mokėjimą

2021 m. rugsėjo 27 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą skirti Grupės akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sudaro 0,589 euro.

Plačiau su informacija apie dividendų mokėjimą galite susipažinti čia (nuoroda)