Delistingavimo naujienos

Esminiai biržos pranešimai:


Kilus klausimams prašome kreiptis:

Ainė Riffel „Ignitis grupės“
atstovė ryšiams su investuotojais
El. paštas aine.riffel@ignitis.lt

DUK

Informacija akcininkams apie ESO ir „Ignitis gamybos“ delistingavimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ lapkričio 11 dieną pranešė apie planus inicijuoti dukterinių bendrovių „Ignitis gamyba“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) savanoriškus oficialius siūlymus, po kurių vykdytų ir privalomus akcijų išpirkimus.

Siekdama pateikti kuo aiškesnę informaciją smulkiesiems akcininkams ir investuotojams, „Ignitis grupė“ skelbia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) specialiai delistingavimui sukurtoje skiltyje.

Kodėl vykdomas delistingavimas?

Šį sprendimą lemia kelios priežastys. Visų pirma, ESO ir „Ignitis gamybos“ laisvai rinkoje parduodamų akcijų kiekis siekia vos iki 5 proc. Dėl to šios akcijos yra nelikvidžios, institucinių investuotojų susidomėjimas yra menkas.

Kita svarbi priežastis yra ta, kad dukterinių bendrovių delistingavimas yra susijęs su tikslu išgryninti „Ignitis grupės“ akcinio kapitalo struktūrą. Tai įgyvendinus galės būti užtikrintas efektyviausias tolimesnių grupės veiklų bei projektų finansavimas.

Galiausiai, šis procesas yra būtinas sėkmingai įgyvendinti planuojamą įmonės IPO. Plačiau apie tai galite perskaityti bendrovės platintame pranešime: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dukteriniu-bendroviu-delistingavimas-sekmingo-ignitis-grupes-ipo-garantas

Kada bus apsispręsta išpirkti smulkiųjų ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkų akcijas?

Sprendimai dėl savanoriškų oficialių siūlymų, po kurių vyktų ir privalomi akcijų išpirkimai, bus laikomi priimtais, jeigu jiems bus pritarta „Ignitis gamybos“ ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gruodžio 4 d.

Už kokią kainą bus superkamos ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijos?

Mes siekiame, kad akcijų kaina būtų sąžininga, už akcijas siūloma kaina nustatyta apskaičiuojant vidutinę svertinę rinkos kainą, tačiau ne pagal įstatymo numatomą 6 mėnesių, o 24 mėnesių laikotarpį, kuris įtraukia istorinius akcijų kainos svyravimus ir išlygina vienkartinių veiksnių poveikį įmonių veiklos rezultatams bei akcijų rinkos kainai. Kitaip tariant, smulkiesiems akcininkams yra siūloma už ESO akcijas 9,5%, Ignitis gamyba – 0,8% premija. Tai yra preliminari kaina, kurią įvertins rinkos priežiūros institucija - Lietuvos bankas.

Ar kalbos apie „Ignitis grupės“ IPO yra realios?

Taip. Šiuo metu Finansų ministerijos sudaroma darbo grupė analizuos ilgalaikio finansavimo alternatyvas ambicingos „Ignitis grupės“ 2030 strategijos bei NENS įgyvendinimui, tarp kurių bus vertinama ir galimybė pritraukti kapitalą akcijų platinimo būdu. Apie galimą IPO bendrovė užsiminė dar lapkričio 11 d., kai paskelbė apie planus delistinguoti antrines bendroves.

Kaip ESO ir „Ignitis gamybos“ delistingavimas paveiks šių įmonių skaidrumą?

Tai niekaip nepaveiks šių bendrovių skaidrumo. Jas valdanti „Ignitis grupė“ žaliąsias obligacijas listinguoja Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose, tad įmonei taikomi aukščiausi skaidrumo standartai, kurie galioja ir visoms jos dukterinėms bendrovėms. Jau šiuo metu „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės viešai skelbia daugiau informacijos negu reikalauja „Nasdaq“ vertybinių popierių birža ir teisės aktai, tai nesikeis ir ateityje.

Informacija apie ESO ir „Ignitis gamybą“ toliau bus skelbiama ta pačia apimtimi kaip ir iki šiol, su ja galės susipažinti tiek analitikai, investuotojai, tiek ir visa visuomenė.

Kodėl „Ignitis grupė“ ESO pritaikė valdymo mokestį?

Valdymo paslaugos yra įprasta grupės praktika, taikoma visoms holdingo bendrovėms. „Ignitis grupė“ valdymo paslaugas teikia visoms savo dukterinėms bendrovėms. Grupės valdymas grindžiamas integruotais valdymo - organizacinės struktūros, darbuotojų veiklos valdymo, veiklos procesų bei nustatytais rizikų valdymo ir kontrolės principais, kurių sąveika užtikrina tinkamą veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi geriausia patirtimi grupėje. UAB „Ignitis grupė“ užtikrina tiek ESO, tiek kitų dukterinių bendrovių patronavimo funkcijų vykdymą ir reikalingą pagalbą, susijusią bendrovių valdymu.

Valdymo sutartis su ESO nėra nauja, ją įmonė buvo sudariusi ir 2016 metais. Šių metų gegužę pasibaigė seniau galiojusi sutartis, todėl buvo sudaryta nauja sutartis trejiems metams. Jos vertė – 6 mln. eurų – yra maksimali suma visam trejų metų laikotarpiui ir bus išnaudota pagal faktinį poreikį. Informacija apie ESO valdymo paslaugų sutartį buvo paskelbta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. viešai paskelbta ESO internetiniame puslapyje skiltyje Investuotojams (nuoroda). Vadovaujantis reguliavimu, per biržą papildomas pranešimas skelbiamas tais atvejais, kai sandoris daro reikšmingą įtaką įmonei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Šiuo atveju taip nėra.

Ar pelnas už delistingavimo metu parduotas akcijas bus apmokestintas?

Taip. Pelno apmokestinimas yra įprastinė praktika, taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Kartu atkreipiame dėmesį, jog apmokestinamas yra tik iš akcijų pardavimo gautas pelnas, t. y. iš akcijų pardavimo pajamų atimant jų įsigijimo kainą.