Dėl Lietuvos energijos paramos fondo išregistravimo

2021 m. rugpjūčio 30 d.
Dėl Lietuvos energijos paramos fondo išregistravimo

AB „Ignitis grupė“ informuoja, kad, pasibaigus likvidavimo procedūroms, 2021 m. rugpjūčio 30 d. iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotas Lietuvos energijos paramos fondas (toliau – Fondas).

Primename, kad sprendimą inicijuoti Fondo veiklos nutraukimą, o vėliau – ir jį likviduoti, priėmė jo vienintelės dalininkės – AB „Ignitis grupė“ – valdyba. Fondas veiklos nevykdė nuo 2018 m., o jo likvidavimas pradėtas 2021 m. kovo mėn.

Informaciją apie per Fondo gyvavimo laiką skirtą paramą bei Fondo veiklos ataskaitas galima rasti čia: www.ignitisgrupe.lt/paramos-fondo-ataskaitos.

Fondo likvidavimas nedaro įtakos šiuo metu galiojančiai „Ignitis grupės“ paramos skyrimo politikai. Joje numatyta, kad, sekant kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikoma gerąja praktika, paramą artimoms bendruomenėms šiuo metu gali skirti tik atsinaujinančių išteklių projektus vystančios ir tokius gamybos pajėgumus prižiūrinčios Grupės įmonės, t. y. UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės. Daugiau apie tai skaitykite čia: www.ignitisgrupe.lt/parama-bendruomenems.