Darnumo valdymas

 

Siekiame užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą, prisidėti prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo. Remdamiesi geriausiomis praktikomis, darnumo principus nuosekliai integruojame į verslo strategiją, veiklos planus ir kitus mūsų veiklą apibrėžiančius dokumentus.

Politikos

Atsakingo ir darniai vystomo verslo kultūrą ir praktiką įgyvendiname vadovaudamiesi „Ignitis grupės“ darnumo politika, kurioje pateikiami pagrindiniai darnumo principai galiojantys visose Grupės įmonėse. Darnumo valdymo planas detalizuoja politikoje nustatytų principų įgyvendinimą. Kviečiame susipažinti ir su kitomis viešai skelbiamomis Grupės politikomis.

Darnumo politika Darnumo valdymo planas Etikos kodeksas Kitos politikos

Standartai

„Ignitis grupės“ įmonės diegia ir palaiko modernius, visame pasaulyje pripažįstamus standartus.

Aplinkos vadybos sistema

Grupės įmonės ESO ir „Ignitis gamyba“ palaiko aplinkosaugos standartą ISO 14001:2015.Visame pasaulyje pripažįstamas sertifikatas nurodo, kad įmonės vadovaujasi svarbiausiais aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo, stebėjimo, valdymo ir gerinimo reikalavimais. 2019 m. 78 % grupės įmonių pagamintos energijos buvo pagaminta sertifikuotuose padaliniuose.

ESO ISO 14001:2015

„Ignitis gamyba“ ISO 14001:2015

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema

Grupė siekia visapusiškai užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, ypatingą dėmesį skirdama darbo sąlygoms bei darbo aplinkos kokybei. Grupės įmonėse ESO ir „Ignitis gamyba“ įdiegtas atnaujintas ISO 45001:2018 standartas, kuris pakeitė senąjį OHSAS 18001:2007 standartą. 2019 m. šiuo standartu sertifikuotose Grupės įmonėse dirbo 73 % darbuotojų.

ESO ISO 45001:2018

„Ignitis gamyba“ ISO 45001:2018

Informacijos saugumo valdymo sistema

Siekiant užtikrinti Grupės įmonių veiklos ir procesų atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra sertifikuotas pagal ISO 27001:2017 standartą. Tai užtikrina kokybišką ir saugų informacijos valdymą, leidžia diegti geriausią pasaulinę praktiką atitinkančias saugumo priemones bei valdyti rizikas, susijusias su informacijos saugumu.

„Ignitis grupės paslaugų centras“ ISO 27001:2017

Antikorupcinės vadybos sistema

„Ignitis grupė“, patronuojanti Grupės bendrovė, siekia gauti LST/ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos standartą. Planuojama, jog standartas bus įdiegtas 2021 m. II ketvirtį.

Narystės

Tvarią veiklą vykdome kartu su savo partneriais. Dalyvaudami įvairių organizacijų veikloje dalijamės savo patirtimi bei mokomės iš kitų.

2016 m. „Ignitis grupė“ išreiškė pritarimą Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimui ir įsipareigojo savo veiklą įgyvendinti pagal 10 susitarimo principų. Būdama „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG) nare „Ignitis grupė“ prisideda prie Baltijos regiono įmonių skaidrumo, konkurencingumo ir valdysenos gerinimo. Taip pat „Ignitis grupė“ dalyvauja Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) bei Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) veiklose.

Grupė 2019 m. prisijungė prie organizacijos „Wind Europe“, vienijančios vėjų industrijos narius Europoje ir pasaulyje. Grupės įmonės, vystančios atsinaujinančių išteklių projektus, dalyvauja Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos ir kitų šioje srityje veikiančių organizacijų veikloje.

Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės 2018 m. prisijungė prie Europos kogeneracines jėgaines vienijančios konfederacijos CEWEP. 

Organizacijos, kurių narės yra Grupės įmonės: