hakak

„Ignitis grupė“, siekdama prisidėti prie skaidresnės ateities kūrimo, drauge su Specialiųjų tyrimų tarnyba lapkričio 25–26 d. surengė antikorupcinės aplinkos kūrimo hakatoną. 

Hakatonas – tai erdvė, kuri leido visiems, besidomintiems skaidrumo ir antikorupcijos temomis, spręsti aktualius klausimus bei prisidėti prie skaidrumo kultūros stiprinimo. 

 

Hakatono iššūkiai

1. Kaip galėtume padėti žmonėms atpažinti korupcinio pobūdžio pažeidimus?

Hakatono metu siūlykite, kaip padėti žmonėms suprasti, ar konkretus atvejis yra su korupcija susijęs pažeidimas ir apie jį turi būti pranešta? Mums taip pat svarbios idėjos, kaip gyventojams galėtume suteikti konsultacijas, išlaikydami anonimiškumą. Pasiūlykite technologinį sprendimą, kuris neapkrautų darbuotojų bei padėtų suteikti greitą ir patogią pagalbą.

Jus konsultuosiantys mentoriai: 
Mikas Bukauskas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Pranešimų nagrinėjimo skyriaus vadovas
Aurimas Kudūkis, Vilniaus šilumos tinklų Rizikų valdymo skyriaus vadovas

2. Kaip galėtume sukurti aiškią, paprastą ir vartotojų pasitikėjimą keliančią pranešimų kanalų sistemą?

Hakatono metu kviesime spręsti, kaip galėtume sukurti aiškią, paprastą ir pasitikėjimą keliančią pranešimų kanalų sistemą. Lauksime jūsų pasiūlymų, ką galėtume daryti, kad pranešantys asmenys pasitikėtų pranešimų kanalais, jų konfidencialumu bei apsauga nuo neigiamų pasekmių. Kokių priemonių, skatinančių pranešti apie korupciją, galime imtis? Mums taip pat svarbios idėjos, kurios gyventojams suteiktų daugiau aiškumo kaip ir kur reikia pranešti apie korupcijos atvejį bei kaip galėtume efektyvinti jau turimus pranešimų kanalus.

Jus konsultuosiantys mentoriai: 
Edvinas Chorostinas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos vadovo pavaduotojas
Giedrius Cininas, VĮ Registrų centras, Prevencijos departamento vadovas

3. Kaip galėtume kelti už korupcijos prevenciją atsakingų specialistų kvalifikaciją? 

Hakatono metu kviesime spręsti, kaip užtikrinti, jog antikorupcinę aplinką organizacijoje kuriantys specialistai įgytų tinkamą kvalifikaciją ir reikiamas kompetencijas. Lauksime jūsų pasiūlymų, kaip galėtume užtikrinti nuoseklų šių specialistų kompetencijų bei kvalifikacijos augimą. Siūlykite sprendimus ar įrankius, kurie padėtų kelti šių specialistų kompetencijas visoje Lietuvoje. Mums taip pat svarbios idėjos, kaip galėtume išugdyti specialistus, kurie gebėtų savarankiškai mokyti savo įstaigos ar pavaldžių įstaigų darbuotojus antikorupcinio sąmoningumo linkme.

Jus konsultuosiantys mentoriai: 
Gintarė Rastenė, Krašto apsaugos ministerijos ir „Skaidrumo akademijos“ atstovė
Ieva Kimontaitė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ koordinatorė metodinėms priemonėms

4. Kaip galėtume paskatinti visuomenę imtis skaidrumą skatinančių veiksmų?

Hakatono metu kviesime spręsti, kokios visuomenės švietimo priemonės gali padėti ugdyti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą. Lauksime idėjų, kokiomis priemonėmis galime motyvuoti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. Pasiūlykite renginius / veiklas/ iniciatyvas, didinančias visuomenės įsitraukimą. Kaip siūlytumėte juos įgyvendinti? Siūlykite, kaip paskatinti verslą diegti priemones, stiprinančias įmonių atsparumą korupcijai.

Jus konsultuosiantys mentoriai: 
Marija Šaraitė, Vyriausybės kanceliarijos Vyriausybės komunikacijos departamento Atviros Vyriausybės skyriaus patarėja
Ingrida Kalinauskienė, Transparency international atstovė

5. Kaip galėtume panaudoti atvirus duomenis didinant įstaigų skaidrumą?

Hakatono metu pasiūlykite sprendinį, kur būtų įvertinta: kokius duomenis reikėtų atverti, kaip jie būtų pasiekiami, kas šiuos duomenis teiktų. Ką šių duomenų pagrindu pamatytume? Kaip tai prisidėtų prie veiklos skaidrumo užtikrinimo?

Jus konsultuosiantys mentoriai: 
Eglė Radvilė, Vilniaus miesto SĮ "Vilniaus planas" ir „Skaidrumo akademijos“ atstovė
Eimantas Norkūnas, Aplinkos ministro patarėjas

Prizai

Trys komandos, kurių idėjos buvo įvertintos geriausiai, laimėjo mokymus iš pasirinktų mokymų platformų. 

Visų komandų idėjas vertino kompetentinga komisija:

  • Dainius Žalimas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas
  • Darius Kuliešius, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
  • Edvinas Kerza, „Ignitis grupės“ verslo atsparumo vadovas
  • Egidijus Radzevičius, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
  • Ieva Lapeikienė, iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė
  • Lyra Jakulevičienė, Mykolo Romerio universiteto, Teisės mokyklos dekanė
  • Sigita Jokimaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkė

priz

Hakatono laimėtojai

5-oji komanda

Arčiausiai įgyvendinimo pripažinta 5-oji hakatono komandos idėja. Šios komandos dalyviai sprendė, kaip prie skaidrumo didinimo galėtų prisidėti atviri duomenys. Pasitelkę Klaipėdos savivaldybės pavyzdį atnaujinant gatvių šaligatvius jie pastebėjo, kad dažnai nėra aišku, kokiais prioritetais remiantis remontui yra parenkami konkretūs šaligatviai. Todėl pasinaudojus atvirais duomenimis buvo sukurtas algoritmas, kuris dirbtinio intelekto pagalba įvertintų konkretaus šaligatvio atnaujinimo poreikį. Toks duomenimis pagrįstas vertinimas būtų skaidrus ir leistų kiekvienam gyventojui pasižiūrėti, kodėl buvo atnaujintas vienas, o ne kitas šaligatvis. 

Komandos pristatymas

23-oji komanda

Didžiausią naudą kuriančiu sprendimu pripažintas 23-iosios komandos pasiūlymas. Šios komandos dalyviai vartotojų prieigos prie atvirų duomenų problemą pasiūlė spręsti bendradarbiaujant su Lietuvos atvirų duomenų portalu (LADP). Pasiūlyta, kad paskirtas tam tikras projekto koordinatorius kartu su LADP sudėliotų planą, kokius su skaidrumo didinimu susijusius duomenis (pvz., savivaldybių biudžetų analizės) galima atskleisti bei viešinti tokių duomenų prieinamumo galimybę. 

Komandos pristatymas

7-oji komanda

Už Inovatyviausią idėją apdovanota 7-oji hakatono komanda pristatė virtualiosios realybės žaidimo konceptą, padedantį formuoti supratimą apie korupciją. Žaidimo herojus patektų į virtualią skaidrumo kapsulę, kurioje imituojamos įvairios su korupcijos apraiškomis susijusios situacijos. Pavyzdžiui, statybos įmonė sumokėjo kyšį ir gavo leidimą statyti nesaugios konstrukcijos statinį. Žaidėjas turėtų pasukti galvą, ką reikėtų  padaryti kitaip, kad tokios situacijos iš viso būtų išvengta.

Komandos pristatymas

1

2

Organizatoriai


ign                      
stt