Antikorupcinė vadybos sistema

Siekiame jog visose „Ignitis grupės“ įmonėse veiktų vieninga Antikorupcinės vadybos sistema (AKVS), tad diegiame sistemą, kuri apjungtų visus šiuo metu egzistuojančius antikorupcinius elementus bei integruotųsi į kitus grupės procesus. Diegiama AKVS atitiks tarptautinio sertifikato ISO 370001 reikalavimus.

Šiuo metu grupėje yra baigtas pirmas AKVS diegimo etapas ir sėkmingai veikia šie elementai:
- Dovanų registras ir svetingumo valdymas;
- Privačių interesų deklaracijų registras;
- Interesų konfliktų valdymas (nu(si)šalinimo standartas)  sistema;
- Kandidatų, personalo, veiklos partnerių, sandorių stropusis tikrinimas;
- Pasitikėjimo linija;
- Etikos kodeksas;
- Antikorupcijos mokymai.