Akcijos ir TDP

Susipažinkite su akcijų ir TDP duomenis, palyginkite juos su kitomis energetikos įmonėmis bei indeksais, užsisakykite kainų pokyčių pranešimus, apskaičiuokite investicijos grąžą, ir sekite skirtingų biržų prekybos duomenis (visi duomenys)

Dividendai TDP programa

Tipas Akcijos TDP
ISIN kodas LT0000115768 Reg S: US66981G2075;
Rule 144A:US66981G1085
Simbolis IGN1L IGN
Nominali vertė, Eur
22,33 per akciją
Akcijų skaičius (akcijų klasė)
72 388 960 (vienos klasės akcijos)
Laisvai kotiruojamų akcijų skaičius (%)
18 105 203 (25,01 %)
Įstatinis kapitalas, Eur
1 616 445 476,80

Rodiklių suvestinė​

Susipažinkite su akcijų ir TDP duomenis, palyginkite juos su
kitomis energetikos įmonėmis bei indeksais, užsisakykite
kainų pokyčių pranešimus, apskaičiuokite investicijos grąžą, sekite skirtingų biržų prekybos duomenis

Akcijų ir TDP kainų sekimas

Akcijų ir TDP duomenys

Pranešimai apie akcijų ir TDP kainas

Pasiskirstymas tarp biržų